Raasiku vallasiseste bussiliinide hange jääb vallavalitsuse korraldada

1492

Raasiku vallavolikogu ei andnud nõusolekut liituda Harjumaa ÜTKga.

Möödunud teisipäeval oli Raasiku vallavolikogu istungil kõne all vallasiseste bussiliinide üleandmine Harjumaa Ühistranspordikeskusele (ÜTK).

Harjumaa ÜTK tegevdirektor Ago Kokser tutvustas istungil, milline mõju on liinide üleandmisel keskuse haldusesse. Raasiku valla siseliinidel läbitakse aastas 65 878 kilomeetrit. Praegu on vedajatele makstav keskmine tariif 0,86 eurot. Harjumaa ÜTK prognoositav tariif on 1,1 eurot. Kui praegu valib vallavalitsus bussifirma, siis tuleb vallal maksta 20 protsenti käibemaksu, ent keskus saab käibemaksu tagasi ja on valmis 20protsendilisest  käibemaksust 15 protsenti eraldama valla ühis­transpordile.

„Kõhklusi ja kahtlusi on olnud igal pool, aga hange tuleb kindlasti korraldada. Kui see toimub ÜTK kaudu, on komisjonis oma valla esindajad,“ sõnas Ago Kokser.

Volikogu liige Janno Hert arvas, et valla elanike seas võiks läbi viia küsitluse, kas nad on rahul praeguse transpordiga ja seejärel arutada, kas on vaja mingeid muudatusi.

Ta nimetas võimaliku tekkiva probleemina valla allasutuste tellimusveo korraldamist; „Kui asutused ei saa enam tellida vedu kohalikelt, vaid kusagilt mujalt, kas see ei lähe kokkuvõttes vallale rohkem maksma, kui käibemaksu tagastusega?“

Ivar Vilberg tegi kalkulatsiooni, et praegune hind on ka koos käibemaksuga odavam kui Harju ÜTK prognoositav hind ilma 15 protsendise käibemaksuta: „Aastas läbitava kilometraaži pealt on see vahe 4550 eurot, kui lisada veel 3670 eurot, mis tuleb maksta keskusele, siis tähendab liitumine 8220 eurot lisakulu aastas.“

Ago Kokser rõhutas, et hind 1,1 eurot on prognoositav ja enne hanget ei ole tegelik summa teada: „Kui vallavalitsus teeb ise uue hanke, siis ei tea ju ka, milliseks hind kujuneb. Praeguse hinna järgi ei saa võtta.“

Olev Rähni küsis, mis kasu on Raasiku vallal olnud Harju ÜTK osanikuks olemisest ja liikmemaksu maksmisest.

Ago Kokser vastas, et tänu sellele on võimalik transpordi korraldamise küsimust arutada: „Teised vallad, kelle siseliinide liiklust me ei halda, on samuti keskuse liikmed. ÜTK on asutatud selleks, et teenust pakkuda ja see võimalus on liikmetel soovi korral olemas.“

Volikogu esimees Kaido Kirsip teatas, et eelarve- ja majanduskomisjon ning arengu- ja planeerimiskomisjon ei toetanud otsust vallasisese bussiliikluse korraldamise üleandmiseks Harjumaa ÜTKle ning soovitavad vallavalitsusel kuulutada välja hange ja valida uued vedajad nii, nagu on tehtud seni.

Vallasiseste bussiliinide haldamise üleandmise vastu olid 13 volikoguliiget, üks jäi erapooletuks.

Vajalik või mitte
Praeguse õpilasliinide vedaja Härma Buss OÜ juhatuse liige Mati Palm pidas volikogu otsust õigeks: „Praktika on näidanud, et Harju ÜTKga liitunud omavalitsustes kohalikud väikeettevõtjad enam hankeid ei võida. Kui vallavalitsus korraldab hanke, siis on ka väikeettevõtjatel suurem võimalus see võita.
Vald peaks toetama kohalikku ettevõtlust. Tegelikult on suur vahe, kas õpilasliinidel veab lihtsalt tuimalt tööd tegev bussijuht või kohalik juht, kes õpilasi  teab ja nendega suhtleb.“

Raasiku vallavanem Aare Ets ütles, et hange tuleb korraldada igal juhul. Et hanke kuulutab välja vallavalitsus, ei tähenda, et eelistada saaks kohalikke vedajaid: „Mulle meeldiks ka, kui võidaksid kohalikud, aga hankeseadusest tulenevalt ei saa me valida, vaid peame võtma madalaima hinnaga pakkuja.“

Ta lisas, et vallavalitsus soovib mais hanke välja kuulutada ning juunist võiks olla selge, kes septembrist valla liinidel vedama hakkab.

Arukülas elav koorijuht Külli Ovir, kes juhendab muusikaringi ka Pikavere lasteaias-algkoolis, kasutab kord nädalas sinna sõiduks koolibussi: „Bussiliiklus on praegu vallas päris hea. Täpselt on teada, kui palju pilet maksab. Bussid tulevad õigeaegselt, juhid on viisakad.“

Puuduseks peab ta seda, et pärast koolipäeva lõppu enam ühtegi bussi ei sõida, sest mõnikord on vaja lastega teha proovi õhtuti, kuid siis enam ühistransport ei käi ja vanemad peavad järele tulema.

Küsimusele, kas oleks mugavam, kui bussides oleks ühtne kaardisüsteem nagu Harjumaa avalikel liinidel, vastas Külli Ovir, et siseliinides  sellest arvatavasti  puudust ei tunta: „Piletiga sõitjaid on väga vähe. Kuna tegu on õpilasliinidega, siis sõidavadki põhiliselt nemad.“


Raasiku vallas on neli õpilasliini: Pikavere-Raasiku-Aruküla, Rätla-Pikavere-Suursoo, Raasiku-Kurgla-Kulli ja Aru-Aru-Raasiku PK-Jägala-Haljava-Raasiku.

Peale õpilasliinide sõidab igal tööpäeval buss Härma-Aruküla vahel, mis toimib nagu etteveoliin rongidele ning kord nädalas Kiviloo-Pikavere-Kose liin, millega külade elanikud saavad Kosel poes käia.

Vedajaid on kaks, OÜ Härma Buss ja Explorest OÜ.