Raasiku vallaeelarvest küladele 3000 eurot

1096

Raasiku valla 12st külast saavad vallalt rahalist toetust 6.

Raasiku vallavalitsus jagab kaks korda aastas külaseltsidele toetussummasid, mõlemal korral kokku 3000 eurot. Toetuse suurus sõltub elanike arvust.
II poolaastaks ette nähtud toetusest saab Härma küla 667 eurot, Kiviloo 490 eurot, Mallavere ja Pikavere külad 601 eurot, Tõhelgi 399 eurot ja Peningi 843 eurot.
Nõue on, et külaseltsid esitaksid iga poolaasta kohta aruande, kuidas on vallalt saadud summasid kasutanud, ning koos sellega ka pangaväljavõtte. Kui raha on jäetud niiöelda hoiule, ka sel juhul tuleb täita aruande vorm ning lisada pangaväljavõte.
Raasiku valla finantsist Silvi Raud ütles, et enamasti kasutatakse valla toetust külarahvale suunatud ühisürituste läbiviimiseks, külaseltside liikmemaksudeks ja projektide omaosalusteks. Sageli on ostetud kevadisteks koristusaktsioonideks töövahendeid.
Härma külaraha on läinud külaplatsi väljaehitamisele. Tõhelgi on katnud murutraktori ja mootorsaega seotud kulusid, tasunud raamatupidamisteenuse eest.Pikavere ja Mallavere külaselts tasub Aruküla kooli võimla kasutuse eest – igal  reedel  käiakse  palli mängimas.
Kõige suurema summa on kogunud Peningi, aastatega on jääk 9200 eurot.
Külavanem Guido Trees ütles, et on kirjutatud projekte külaplatsi tegemiseks, toetusi pole saanud, osa kogutud rahast läheks omaosaluseks. Ideid on ka seoses mõisapargiga, aga need on praegu jäänud ootele.

Eelmine artikkel30. augustil kell 20.20 toimus liiklusõnnetus Raasiku vallas Aruvalla-Jägala maantee 18. kilomeetri
Järgmine artikkelKas lauritsapäeva pidustuste ajal korraldatav paraad jääb traditsiooniks?