Anija vallavalitsus kinnitas vabaühenduste toetusrahad

585

Toetust saavad 22 vabaühendust, kokku antakse tegevusteks 47 742 eurot, omaosalusteks 4030 eurot.

Anija valla vabaühendustelt oodati rahataotlusprojekte mullu 1. oktoobriks. Need vaatas läbi vallavalitsuse kultuuri- ja spordikomisjon ning esitas  toetatavate summade osas vallavalitsusele ettepaneku kavandada 2013. aasta vallaeelarvesse. Nüüd on vallaeelarve volikogus vastu võetud ning vallavalitsus kinnitas rahajaotuse MTÜde toetuseks määratud summa ulatuses.

Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees, abivallavanem Marge Raja ütles, et toetussummade määramisel vaadati kavandatavate tegevuste eesmärki, vajalikkust piirkonnale või sihtrühmale: „Taotletud toetuste kogusumma oli 2,5 korda suurem sellest, mida otsustasime jagada. Päris küsitud mahus said toetust väga üksikud MTÜd väikesemahulistele projektidele. Aga pigem ongi nii, et taotlustesse püütakse sisse kirjutada rohkem, kui vallal on võimalik rahastada.“

Projektide kohta sõnas ta, et aastate jooksul on MTÜde esindajad õppinud neid paremini kirjutama, ka vallamajast on soovijaid nõustatud: „Mida selgema ülevaate saab komisjon tegevusest, seda lihtsam on rahastada.“

Tegevustoetused
Toetused on jaotatud kaheks suureks grupiks. Tegevustoetusi antakse kokku 47 742 eurot 16 vabaühendusele. Suurimad summad saab spordiklubi Kehra Käsipall: 20 160 eurot laste ja noorte käsipallitreeningute läbiviimiseks ja võistlustel osalemiseks ning 17 840 eurot käsipalli põhivõistkonna toetuseks.

Kehra Kultuuriseltsi toetatakse 1500 euroga ansambli Xilofono sõiduks rahvusvahelisele konkurssfestivalile Peterburgi.

Jäähokiklubi Kehra Snaipers toetus on 1470 eurot – osavõtuks harrastajate hokiliigast ning rahvusvahelisest turniirist Soomes.

MTÜle Koostöökoda antakse 1000 eurot noortele suunatud karjääriteenusteks, infoks ja õppenõustamistegevuseks ning täiskasvanute elukestva õppe korraldamiseks.

Voose Külaseltsile on lubatud 200 eurot murutraktori hoolduskuludeks ja bensiiniks, MTÜle Põrguvärk 750 eurot XVI Põrgupõhjapäeva ja lõikuspeo korraldamiseks, koroonamängu­klubile Kehra 245 eurot võistlustest osavõtu kuludeks, HC Kehra Fänniklubile 400 eurot Anija valla II rahvajooksu ja IV jalgrattamatka korraldamiseks.

MTÜ Pikva-Arava Külaelu saab 440 eurot seltsimaja küttepuude ja kindlustuse jaoks, maamaksuks ning külaplatsi ja bussipeatuse valgustuse eest tasumiseks.

MTÜd Rooküla Külaselts toetatakse 200 euroga filmiõhtute läbiviimiseks, FC Kehra Jalgpalliklubi 350 euroga treeninguteks ja võistlustel osalemiseks, MTÜd Kehra Raudteejaam 112 euroga veebilehe kulutusteks ning mälestusmärkide juurde lillede-pärgade ostuks.

Orienteerumisklubile Põrgupõhja antakse 805 eurot sportlaste võistlustel osalemiseks ja valla orienteerumispäeva korraldamiseks.

Tegevustoetust saavad ka kaks Raasiku valla vabaühendust. Peningi Koroonamängu­klubi toetatakse 770 euroga Anija valla noorte osalemiseks koroonavõistlustel ning Raasiku jalgpalliklubi FC Joker 800 euroga klubi koosseisus olevate Anija valla noorte osalemiseks Eesti meistriliiga võistlustel.  

Tantsustuudiole Flex antakse 100 eurot Anija valla noore võistlustantsija Rainer Saaremi toetuseks.

Kaasfinantseeringud projektidele
Osad MTÜd on saanud oma projektidele toetust mitmesugustest fondidest või kavatsevad aasta jooksul taotleda. Kohustusliku omaosaluse jaoks küsiti samuti toetust vallaeelarvest.

Vallavalitsuse kinnitatud nimekirjas lubatakse kaasfinantseeringut kokku 11 vabaühendusele kogusummas 4030 eurot.

Voose Külaselts saab 328 eurot ülemöödunud nädalavahetusel toimunud valla talispordipäeva projekti omafinantseeringu katmiseks.

Alavere Külaarendamise Seltsile antakse 150 eurot jaanuaris alanud projektile „Aruka aedniku aastaring“.

MTÜle Põrguvärk on lubatud 220 eurot omaosaluseks raadiomikrofonide soetamise ja Põrgupõhja kroonikate projektile, koroonamänguklubile Kehra 55 eurot kodukandipäeva koroonaturniiriks, MTÜle Pikva-Arava Külaelu 477 eurot talviste õpitubade projektidele ning MTÜle Rooküla Külaselts 750 eurot bussiootepaviljoni rajamiseks kavandatud projektile.
MTÜ Kehra Raudteejaam ajalookonverentsi ja muuseumiöö projektide kaasfinantseeringuks antakse 320 eurot ning MTÜ Kihmla-Salumäe küla­platsi põrandate ja inventari projektide jaoks 180 eurot.

Naisrahvatantsurühma Kadrel rahvariiete projekti omaosaluseks eraldatakse 1000 ning Alavere naisrahvatantsurühmale pontšode soetamise projekti toetuseks 100 eurot.

Projektitoetust saab ka üks Raasiku valla vabaühendus – MTÜle Tuulekell antakse Birkenruh-etenduse taasesitamiseks suvel 2013 Kaunissaares publikupoodiumi rendi jaoks Anija vallalt 600 eurot.