Raasiku valla veemajandusprojektile pandi sümboolne nurgakivi

4703

Raasiku valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise esimene etapp on poole peal.


AS Vensen tegevdirektor RIHO SOKKO ja Raasiku vallavanem AARE ETS täidavad seguga pumpla põrandal augu, kuhu pandi veetorusse suletud dokumendid.

Neljapäeval, 15. detsembril oli Raasiku uues veetöötlusjaamas ja puurkaev-pumplas pidulik kokkusaamine sümboolse nurgakivi panekuks. Kuigi nurgakivi asukoht on juba valmis ehitatud pumbamaja põrandas, on see mõeldud sümboliseerima valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) arendamise kogu projekti.

Raasiku ja Aruküla aleviku puhta joogiveega varustamise ja kanaliseerimise esimesest etapist on pool tehtud. Tänavu rajati Raasiku alevikku uus puurkaev-pumpla, likvideeriti keskasula reoveepuhasti, rajati kanalisatsioonipumpla, Tehase tee reoveepuhasti, pandi maasse üle 1100 meetri veetorustikku, ligi 2000 meetrit kanalisatsiooni survetorustikku ning 560 meetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku.Tuleval aastal renoveeritakse Arukülas kaks puurkaev-pumplat ja reoveepuhasti ning Raasikul Tehase tee puurkaev-pumpla. Kogu ehitustöö jaotati kahte riigihankesse, mõlemad võitis AS Vensen.

ÜVK esimene etapp maksab 2 322 567 eurot. OÜ Raven sai Ühtekuuluvusfondist 1 644 437 eurot, Raveni enda osalus on 368 130 eurot, Raasiku vald võtab projekti kaasfinantseerimiseks laenu 310 000 eurot.

Palju on tehtud, teha veel rohkem
OÜ Raven tegevjuht Tiit Reeder rääkis nurgakivi panekul, et kuigi valla asulate puhta joogiveega varustamise ja kanaliseerimise esimene etapp saab tuleval aastal läbi, on teha veel rohkem. OÜ EL-Konsult on teinud eelprojekti Aruküla ja Raasiku alevike täielikust varustamisest joogivee ja kanalisatsiooniga. Kavandatu elluviimiseks on vaja veel ligi 13 miljonit eurot.

Et tulevased põlvkonnad võiksid vaadata, kas kõik plaanitu sai tehtud, olid Raveni juhil nurgakivisse paigaldamiseks kaasas tööde joonised. Need pandi koos Sõnumitooja ja Aruküla Uudiste värskete numbrite, projekti, volikogu, vallavalitsuse ning Raveni juhatuse otsustega käimasoleva veemajandus­projekti kohta tavapärase metallsilindri asemel veetorusse – kaks torujuppi ühendati elektrikeevituse abil.

Raveni juht Tiit Reeder, Raasiku vallavanem Aare Ets ning ehitusfirma Vensen tegevdirektor Riho Sokko panid toru pumpla põrandasse auku ning katsid selle tsemendiga.

Venseni tegevdirektor tõi nurgakivi panemisele kaasa suure naela, millele oli graveeritud kuupäev ja ehitaja logo. Ta nimetas seda kirstunaelaks, mis tuleb maha matta.

„On tore ütlus: et naela seina lüües vastu näppe ei saaks, tuleb haamrist kahe käega kinni hoida. See tähendab, et vaja on tööd teha peaga. Oleme selle projekti käigus koos Raveni ja inseneriga nii-öelda hoidnud kahe käega haamrist ning siiani ei ole keegi vastu näppe saanud, loodan, et nii on ka tulevikus,“ lausus Riho Sokko.

Tiit Reeder lisas: „Vaidlen ehitajatega palju, kuid alati on leitud üksmeel. Senised tööd on sujunud, kuigi ilm on olnud heitlik. Alguses muudkui sadas, kuid mehed olid vaprad. Nüüd on meil vedanud, et lund ei ole tulnud, sellise talvega, nagu oli eelmisel aastal, oleks olnud hulga raskem.“

Riigikogu liige Andre Sepp, kes oli veemajandusprojekti kavandamise ja käivitamise ajal Raasiku vallavanem, tõdes, et üheteist aasta jooksul vallavanemana ei suutnud ta kaasa aidata joogivee kvaliteedi parandamisele: „On väga hea meel, et meile ulatati abikäsi Euroopa Liidust, ise ei oleks me neid investeeringuid suutnud teha.“

Andre Sepp märkis – kuigi poliitikutel on palju uhkem esineda lasteaedade või koolide avamisel, on ühe veevärgi rajamine vähemalt sama tähtis või isegi veel olulisem, sest sellest sõltub inimeste tervis ning see, millisena pärandame oma keskkonna järeltulevatele põlvedele. Ta arvas, et ÜVK järgmiste ja tunduvalt suuremate investeeringute kohta tuleb küsida ka rahva arvamust, sest eelkõige on see ju neile suur kohustus.

Raasiku vallavolikogu liige Kaido Kirsip tänas volikogu poolt kõiki, kes on aidanud kaasa valla ÜVK juures seni tehtule ning avaldas lootust, et hea koostöö jätkub. Vallavanem Aare Ets arvas, et veemajandus­projekt on olnud suur väljakutse ja koolitund kõigile.

OÜEL Konsult juht Marko Err nentis, et Raasiku valla ÜVK projektiga on kaasnenud kõik probleemid, mis võivad tek­kida ühe moodsa projektiga Eestis  – on olnud kallinemisi, ajaprobleeme, finantseerimismuresid: „Aga, kes proovib kõigest väest, saab üle igast mäest.“

Nurgakivi panekul osalesid veel Raasiku vallavolikogu liikmed Helle Vaga, Olev Sinijärv, Ants Kivimäe ja Olavi Liivandi, OÜ EL Konsult projektijuht Andero Kullerkupp, AS Vensen projekteerija Irene Karindi, objektijuhid Peeter Kingsepp ja Marek Moldau ning projekti KIKipoolne koordinaator Ööle Janson.

Puhas joogivesi Raasikule järgmisel aastal
Praegune töö võimaldab Tiit Reederi sõnul varustada Raveni kliendid Raasikul puhta joogiveega ning puhastada seal kogu reovesi keskkonnale sobivale tasemele. Raasiku keskasula ja raudteeäärsed elanikud saavad alates aprillist vee uuest veetöötlusjaamast Raasiku rahvamaja lähedal. Tehase tee elanikeni jõuab puhas vesi järgmise aasta lõpuks, kui on renoveeritud Tehase tee puurkaev-pumpla.

„Uued veetorud paigaldati juba praegu lõppevate tööde käigus, kuid nendesse lastakse vesi alles siis, kui pumpla on renoveeritud,“ selgitas Tiit Reeder.

Kuna Euroopa Liidu abiraha on antud praegu esimese etapi töödeks, jätkatakse pärast selle lõppu alates 2013. aastast valla kahe asula joogivee ja kanalisatsiooniga varustamist jupikaupa, vastavalt rahalistele võimalustele ning seal, kus on rohkem kliente. Selleks, et paika panna tööde järjekord, korraldatakse uue aasta algul elanike soovide teadasaamiseks küsitlus.

Eelmine artikkelRaasikul kukkus puu liinidele
Järgmine artikkelTormid katkestasid elektrimeeste jõulupuhkuse