Raa­si­ku val­la pe­rears­ti­kon­kurss

115
Raasiku tervisekeskus.

Ter­vi­sea­met kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si Raa­si­ku val­da uue pe­rears­ti leid­mi­seks. Ku­na Raa­si­ku val­las töö­ta­va ka­he pe­rears­ti ni­mis­tud on täis, ot­si­tak­se kol­man­dat pe­rears­ti, kes peab tööd alus­ta­ma nii­ni­me­ta­tud 0-ni­mis­tu­ga. Uuelt pe­rears­tilt nõu­tak­se töö­le asu­mi­sel re­gist­ree­rin­gut pe­rears­ti­na ter­vis­hoiu­töö­ta­ja­te riik­li­kus re­gist­ris, ül­dars­tia­bi osu­ta­mi­se alus­ta­mist Raa­si­ku val­las esi­me­sel või­ma­lu­sel ning ees­ti kee­le val­da­mist, soo­vi­ta­valt ka ve­ne ja ing­li­se kõ­ne­kee­le os­kust. Kan­di­dee­ri­mi­sa­val­du­si oo­tab ter­vi­sea­met 18. jaa­nua­ri­ni.

Eelmine artikkelAni­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la ela­ni­ke arv kas­vab
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kom­pen­sat­sioon koo­lit­rans­por­di­le