Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö ko­du­leht

36

Ap­ril­li al­gu­ses val­mis Kuu­sa­lu val­la noor­sootöö ko­du­leht noo­red.kuu­sa­lu.ee, mi­da hal­dab Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus. Ko­du­leht on teh­tud val­la noor­soo­töö koor­di­naa­to­ri Kris­ta Al­li­ku eest­ve­da­mi­sel. „Osa­le­sin noor­sooin­fo aren­dusg­ru­pi koo­li­tu­sel ja sai­me sel­le kau­du ko­du­le­he loo­mi­seks 300 eu­rot toe­tust. Tel­li­si­me so­bi­va põh­ja ja ole­me ha­ka­nud ko­du­leh­te aren­da­ma,“ rää­kis Kris­ta Al­lik. Te­ma sõ­nul on ka­vas pan­na sin­na li­saks noor­te­kes­ku­se in­fo­le ko­gu muu tea­ve, mis on seo­tud noor­teü­ri­tus­te­ga või suu­na­tud noor­te­le. Noor­soo­töö ko­du­le­helt leiab ju­ba in­fo val­la noor­te­vo­li­ko­gu va­li­mis­te koh­ta, hu­vi­te­ge­vu­sest ja hu­vi­ha­ri­du­sest Kuu­sa­lu val­las, 28. juu­nil alus­ta­vast õpi­las­ma­le­va rüh­mast, 9. au­gus­til al­ga­vast päe­va­laag­rist Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses, noor­tep­lat­vor­mi 2021 ning lin­gid noor­te­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki le­he­le ja Ees­tis noor­teü­hen­dus­te vee­bi­leh­te­de­le.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­su­se kü­sit­lu­se­le vas­ta­sid 59 lap­se­va­ne­mat
Järgmine artikkelAni­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di