Kuu­sa­lu val­la kom­pen­sat­sioon koo­lit­rans­por­di­le

35

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pea­tas käe­so­le­va õp­peaas­ta tei­se koo­li­va­hea­ja lõ­pu­ni koo­li-
t­rans­por­di lii­ni­ve­du­de le­pin­gu – 14. det­semb­rist 2020 ku­ni 10. jaa­nua­ri­ni 2021. Koo­lid jäid 14. det­semb­rist dis­tant­s-õp­pe­le, sest va­ba­rii­gi va­lit­sus keh­tes­tas Co­vid-19 hai­gu­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks lii­ku­mis­va­ba­du­se pii­ran­gu ha­ri­du­sa­su­tus­tes. Vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se ot­su­se­le kom­pen­see­ri­tak­se koo­lit­rans­por­di ve­da­ja­te saa­ma­ta jää­nud tu­lu 14.-22. det­semb­ri­ni ehk koo­li­va­hea­ja al­gu­se­ni 50 prot­sen­di ula­tu­ses se­ni­sest ta­sust. 23. det­semb­rist ku­ni 10. jaa­nua­ri­ni on koo­li­va­heaeg. Va­he­tult en­ne jõu­lu­pü­hi pi­ken­das va­ba­rii­gi va­lit­sus dis­tants­õp­pe ae­ga Har­ju­maa koo­li­des osaliselt 17. jaa­nua­ri­ni. Alates 11. jaanuarist naasevad koolidesse algklassid, 9. ja 12. klassid, seega koolitransport jätkab tavapäraselt, kui vabariigi valitsus ei otsusta vahepeal teisiti.