Raa­si­ku val­la pea­tus­tes­se so­lar­val­gus­tid

98
RAUL SIEM, Raa­si­ku val­la­va­nem

Raa­si­ku val­la koo­li­bus­si 7 pea­tus­koh­ta saa­vad päi­ke­se­pa­nee­li­ga tä­na­va­val­gus­tid. Val­la­va­nem Raul Siem sõ­nas, et bus­si­pea­tu­sed val­gus­ta­tak­se eel­kõi­ge las­te tur­va­li­sust sil­mas pi­da­des. Es­mas­päe­val käis ta OÜ Bi­son­te­so­lar esin­da­ja­ga vaa­ta­mas koh­ti, ku­hu esi­me­sed LED-lam­pi­de­ga la­ter­nad pai­gal­da­tak­se. „Aru­ta­si­me se­da ka koo­liõ­pi­las­te ve­da­ja­ga. Need tu­le­vad pea­tus­tes­se, kust hom­mi­ku­ti lä­heb bus­si pea­le kõi­ge roh­kem lap­si. Lä­hi­päe­vil sõl­mi­me pai­gal­da­ja­ga le­pin­gu, esi­me­sed pea­tu­sed peak­sid päi­ke­se­pa­nee­li­ga val­gus­ti saa­ma paa­ri nä­da­la jook­sul,“ üt­les Raul Siem. Esial­gu pan­nak­se val­gus­tid Kul­li kül­la Kü­la tee ja Tui­su tee rist­mi­ku juur­de, Ki­vi­mäe tee ja Ko­lu­ve­re tee rist­mi­ku ning Met­sa­kü­la tee ja Ko­lu­ve­re tee rist­mi­ku juur­de, Iga­ve­re kül­la, Aru­val­la-Jä­ga­la tee äär­de Rät­la, Ta­su­ja ja Pe­ri­la bus­si­pea­tus­te juur­de. Iga li­gi 5 meet­ri kõr­gu­se pos­ti ot­sas asuv päi­ke­se­toi­tel LED-val­gus­ti lä­heb maks­ma orien­tee­ru­valt 1000 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald müüb Vii­nis­tu ri­da­ma­ja kor­te­ri
Järgmine artikkelRaa­si­kul on las­teaiaõ­pe­ta­ja­te kuns­ti­näi­tus