Loksa linn võitis halduskohtus Vabariigi Valitsuse

581

Tallinna halduskohus avalikustas eelmisel neljapäeval, 21. oktoobril otsuse Loksa linna kaebuse kohta Vabariigi Valitsuse vastu. Loksa linn taotles Vabariigi Valitsuse 2008. aasta augusti korralduse tühistamist – korraldusega jäeti Loksa kultuurikeskuse ehitusprojekt kohalike omavalitsuse investeeringutoetuste kava ehk KOIT kava Harju maakonna eelisnimekirjast välja. Kohus leidis, et korraldus on õigusvastane ning kohustas Loksa linna 2007. aasta detsembris esitatud rahataotlust uuesti läbi vaatama. Vabariigi Valitsuselt mõisteti siseministeeriumi kaudu Loksa linna kasuks kohtukulud 168 083,9 krooni. Loksa kultuurikeskuse ehituse maksumuseks oli projekti esitamise ajal hinnatud 22 miljonit krooni, sellest toetus 18,7 miljonit krooni ja Loksa linna omaosalus 3,3 miljonit krooni. Esialgu oli Loksa kultuurikeskuse rahastus maakonna eelisnimekirjas kolmandal kohal. Regionaalministri kinnitatud ekspertkomisjon tegi 2008 juulis ettepaneku korrigeerida projekti valmisoleku hinnet ja asendada see hindega „0”. Halduskohus leidis, et rikuti võrdse kohtlemise printsiipi, korraldus oli motiveerimata, kaalutusõigust rakendati ebaõiglaselt. Loksa linnapea Värner Lootsmann ütles, et ehitushinnad on langenud, linna omaosalus kultuurikeskuse ehitamiseks oleks umbes 2,3 miljonit krooni, mis jaguneks kahe aasta peale.

Eelmine artikkelAutopõleng
Järgmine artikkelHarjumaa Sümfooniaorkestri esimene kontsert oli Arukülas