Kuu­sa­lu vald müüb Vii­nis­tu ri­da­ma­ja kor­te­ri

218

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pa­ni kor­du­soks­jo­ni­le Vii­nis­tu kü­las Tuu­le tä­na­val ri­da­ma­jas asu­va ka­he­kor­ru­se­li­se kor­te­ri, mil­les va­rem töö­tas raa­ma­tu­ko­gu. Vii­nis­tu raa­ma­tu­ko­gu su­le­ti 2018 juu­nis. Kor­te­ri üld­pind on 103,2 ruut­meet­rit. Kir­ja­li­ku enam­pak­ku­mi­se alg­hind on 55 000 eu­rot, pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 20. detsember. Esi­me­ne, su­vel kor­ral­da­tud kir­ja­lik enam­pak­ku­mi­ne nur­jus, sest pak­ku­mi­si ei esi­ta­tud. Siis oli alg­hind 59 000 eu­rot. Kir­ja­li­ku enam­pak­ku­mi­se ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la kom­mu­naal­tee­nus­te juh­tivs­pet­sia­list Kair Tam­mel ning tee­de- ja ma­jan­dus­pet­sia­list Ma­dis Praks.

Eelmine artikkelAnija ja Raasiku valla ettevõtjad käisid õppereisil Lätis
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la pea­tus­tes­se so­lar­val­gus­tid