Raa­si­ku val­la las­te­kait­ses­pet­sia­list on LII­NA SUKK

412
Raasiku valla lastekaitsespetsialist Liina Sukk

Sep­temb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti­na Lii­na Sukk (pildil). Ta on pä­rit Tal­lin­nast, elab Lää­ne-Har­ju­maal. On õp­pi­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis sot­siaal­tööd, vii­ma­ti töö­tas las­te­kait­se­töö­ta­ja­na Kei­la lin­nas. „Usun, et mul on tead­mi­sed ja os­ku­sed pe­re­de­le va­ja­lik­ku toe­tust pak­ku­da ning ol­la koos­töös teis­te spet­sia­lis­ti­de­ga abiks la­hen­dus­te leid­mi­sel,“ sõ­nas Lii­na Sukk.

Eelmine artikkelAru­kü­la-Pe­nin­gi kerg­liik­lus­tee pla­nee­ri­mi­sest
Järgmine artikkelRMK raie­tööd Kol­ga kül­je all