RMK raie­tööd Kol­ga kül­je all

113
Raiealade asukohad ja kogunemise koht

RMK plaa­nib veeb­rua­ris te­ha raieid Kol­ga ale­vi­ku ümb­ru­se rii­gi­met­sa­des 6 met­sae­ral­di­sel, kok­ku 5,7 hek­ta­ril. Val­da­valt, 4,3 hektaril, on ka­vas lage­raie. Reedel tut­vus­ta­tak­se ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le raie­te­ga seon­du­vat, ko­gu­ne­tak­se põ­hust ri­da­ma­ja lä­he­dal. Met­sa­ülem And­rus Kev­vai: „Vas­ta­valt ko­gu­kon­na­ga sõl­mi­tud kok­ku­lep­pe­le täp­sus­ta­me säi­li­ta­ta­vad puud, met­sa­ra­jad, töö­de te­ge­mi­se ajad.“