Kol­ga las­teaia fol­gi­pi­du

178
Kolga lasteaia folgipidu. Foto Irele O´Sullivan

Kol­ga las­teaias oli möö­du­nud ree­del, 19. mail teist kor­da las­te­le ja nen­de va­ne­ma­te­le fol­gi­pi­du. See­kord pee­ti pi­du las­teaia lä­he­dal korv­pal­lip­lat­si juu­res, ku­hu Kol­ga selt­si­ma­jalt oli lae­na­tud suur telk. Tä­na­vu esi­nes Kuu­sa­lu ka­pell ning män­gis las­te lau­lu­de, tant­su­de ja ühis­te lau­lu­män­gu­de saa­teks. Re­per­tuaa­ri va­lis las­teaia muu­si­kaõ­pe­ta­ja Anu Rand­maa, kes saa­tis noo­did eda­si ka­pel­li­le. Fol­gi­peo ajal töö­tas las­tea­ia hoo­le­ko­gu kor­ral­da­tud hea­te­ge­vus­koh­vik, mil­le pea­kor­ral­da­ja oli hoo­le­ko­gu juht Kat­re Ka­ru. Hea­te­ge­vus­koh­vi­ku­ga ko­gu­ti 536,63 eu­rot rüh­ma­de­le Tral­li­pal­lid ja Päi­ke­se­jän­kud ka­heo­sa­li­se õue­kii­ge ost­mi­seks. Las­teaia ju­ha­ta­ja Ka­ja Mar­tin­son üt­les, et kiik mak­sab um­bes tu­hat eu­rot, puu­du­jää­va sum­ma li­sab las­teaed. Kol­ga las­teaia esi­me­sel fol­gi­peol aas­ta ta­ga­si esi­nes ko­ha­lik fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad. Hoolekogu esimees Katre Karu rääkis, et tema kirjutas kuni reedeni lõputööd ja heategevuskohviku korraldamisel oli põhiraskus hoolekogu aseesimehel Mairi Pärnal, kes suhtles lapsevanematega: „Perede panus oli, et esmalt küpsetasid ja tõid söögikraami kohvikusse müüki ning siis koos kogukonnaga ka ostsid.“

Eelmine artikkelKol­ga koo­li­ma­ja re­mon­di­va­ja­du­sest on rää­gi­tud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ka­hel vii­ma­sel is­tun­gil. Kui keh­vas sei­su­kor­ras Kol­ga koo­li­hoo­ne on ja mil­li­sed re­mon­di­tööd tu­leks kind­las­ti ära te­ha?
Järgmine artikkelLahe­maa Liinide bus­si­de­ga sõitis ko­gu lau­päe­va li­gi 40 ini­mest