Raa­si­ku val­la las­te­kait­ses­pet­sia­list on LEA SÕ­MER

1138
LEA SÕMER.

Ala­tes märt­sist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti­na Lea Sõ­mer (pil­dil). Ta on pä­rit Saa­re­maalt. Pä­rast kesk­koo­li lõ­pe­ta­mist ko­lis Tal­lin­nas­se, kus töö­tas eri­ne­va­tel ame­ti­koh­ta­del. Vii­ma­sed viis aas­tat oli te­gev kin­nis­va­ra­maak­le­ri­na. Tä­na­vu ke­va­del lõ­pe­tas Lea Sõ­mer Lää­ne-Vi­ru­maal Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­li tee­nus-ma­jan­du­sins­ti­tuu­di sot­siaal­töö eria­la ning ku­na on kolm aas­tat ela­nud Aru­kü­las, kan­di­dee­ris eri­ala­se­le töö­le ko­du­val­da. „Mul on kolm poe­ga. Ka­hest noo­re­mast on üks hool­dus­pe­re laps, tei­ne lap­sen­da­tud. Ku­na nä­gin sel­les süs­tee­mis puu­du­jää­ke, ot­sus­ta­sin end sel­les vald­kon­nas ra­ken­da­da ja va­li­sin las­te­kait­se eri­ala,“ sõ­nas Lea Sõ­mer.

Eelmine artikkelPika­ve­re mõi­sa­kool te­gi Di­gi­Kii­ren­di raa­mes QR-koo­di­de­ga õp­pe­ra­ja
Järgmine artikkelSõnumitoojas 1. juulil