Tsitre planeering vaidlustatud kohtus

1171

Kuusalu valla Tsitre küla Lahe talu omanik Lembit Laurent ja külavanem Tiiu Lepnurm on esitanud Tallinna halduskohtule kaebuse Kuusalu vallavolikogu 1. oktoobri 2008 otsuse tühistamiseks. Volikogu kehtestas 1. oktoobril Sauemäe, Mareena ja Märdi kinnistute detailplaneeringu ning jättis Rannaääre kinnistut puudutava osa planeeringus kehtestamata. Kaebajad leiavad, et volikogu on rikkunud haldusmenetluse seadust, kehtestatud planeering on vastuolus valla ehitusmääruse ja üldplaneeringuga, aluseks on võetud vananenud lähteülesanded.

Eelmine artikkelVarastati Saunja külas
Järgmine artikkelAnija vald õnnitles OLAF SCHMEIDTI ja ANTS MIIDLAT