Raasiku valla lasteaiatasu suurus hakkab sõltuma sissekirjutusest

2372

Tasu on kõrgem lapsevanematele, kes pole sisse kirjutatud Raasiku valda. Kolme lasteaialapse vanemad saavad maksuvabastuse.

Raasiku vallavolikogu muutis möödunud nädalal ühehääleselt lasteaiatasu korda, 2017. aasta septembrist sõltub kohatasu valda sissekirjutusest ning mittekodanikke ootab kopsakas hinnatõus.
Praegu on Raasiku vallas lasteaia osalustasu 43 eurot kuus, pere teisele ja järgnevatele lastele 22 eurot. Osalustasu suurus pole seotud lapse ega vanemate elukohaga.
Uuendatud korra järgi hakkab osalustasu suurus olema 94 eurot ehk maksimaalne lubatud määr – 20 protsenti miinimumpalgast, mis on 2017. aastal 479 eurot. Sellega käivad aga kaasas soodustused: kui lapse ja mõlema lapsevanema või üksikvanema elukoht on käesoleva aasta 31. detsembri seisuga Raasiku vallas, rakendatakse 50protsendilist soodustust – kuutasu on seega 47 eurot. Kui peres on kaks last, kes käivad lasteaias, rakendub teisele soodustus 75 protsenti ehk kuutasuks jääb 23,5 eurot. Kolme üheaegselt lasteaias käiva lapse korral on kõikidele lastele soodustus 100 protsenti.
Vallavanem Raivo Uukkivi lausus, et vallas on praegu umbes 70 last, kelle üks vanem või kumbki pole vallakodanikud. Lapsi, kelle eest tuleks tasuda 94 eurot, on 58: „Tõime eelnõu volikogusse arvestades haldusreformi. On soov panna läbi rahakoti mõtlema, kui siin elatakse, võiks end registreerida kodanikuks. Valla kohus on tagada teenus eelkõige meie kodanikele. Tasuks mõelda, kas põhjus end registreerimata jätmiseks kaalub üle kohatasu hinnatõusu.”
Ivar Vilberg märkis, et Pikavere lasteaias on kõige rohkem lapsi, kelle vanemad pole Raasiku valla kodanikud, lapsi tuuakse ka Rae ja Anija vallast: „Lapsevanematel pole end reaalselt kuhugi sisse kirjutada, sest nad elavad teises vallas. Me pole kohustatud neile kohtasid looma ja üleval pidama, kuid on oht, et lapsed viiakse sealt ära ja nad ei lähe ka Pikavere kooli.”
Vallavanem vastas, et pole midagi parata: „Jõudsime Pikavere rahvaga seisukohale, et ei saa midagi teha. Kui leitakse teine lasteaiakoht, viiakse laps sinna. Kui mitte, kirjutavad end sisse või hakkavad rohkem maksma.”
Aruküla lasteaia Rukkilill direktor Karin Reiska kommenteeris Sõnumitoojale, et uue määruse arutellu lasteaia juhatajat ei kaasatud: „Arutasime määrust Ivar Vilbergiga ning tekkisid küsimused, mis puudutavad sissekandeid registrisse ning kontrolli nende üle. Mittekodanike tasu on ikka päris kõrge, kuid kolme lapse soodustus igati normaalne.”
Raasiku lasteaia Oravake direktor Stella Heiberg sõnas, et tema arvates on tehtud õige otsus: „Teistes valdades on juba varasemast praktika, et valda sissekirjutusega laste vanematele on kohatasu madalam. Andsime info kõikidesse rühmadesse, olen valmis vastama lapsevanemate küsimustele. Ees on teavitustöö, et uuest määrusest oleksid teadlikud töötajad, hoolekogu, lapsevanemad, keda määrus puudutab. Samuti on soov teavitada lapsevanemaid, kelle laps on lasteaiajärjekorras.”
Pikavere lasteaia direktor Helju Kadakas: „Meil käib lapsi naabervaldadest, kus on ka nende tegelik elukoht. Ei taha ennustada, kuid võib arvata, mis hakkab juhtuma. Loodame parimat. Mõtleme, mida saame ära teha ning vestleme lapsevanematega.”

Eelmine artikkelKommentaar MTÜ Kehra Kooli Vilistlased rahvaküsitlusele
Järgmine artikkelKehra tehas levitab haisvat gaasi ligi 6 korda üle piirnormi