Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia

85

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sub üles ela­nik­ke, kes po­le val­la ko­da­ni­kud, re­gist­ree­ri­ma end Raa­si­ku val­da. Val­la ko­du­le­hel teh­tud üles­kut­ses sel­gi­ta­tak­se, et nii suu­re­neb mak­su­tu­lu, mil­le eest oma­va­lit­sus saab osu­ta­da ava­lik­ke tee­nu­seid. Mär­gi­tak­se ka, et val­da re­gist­ree­ri­tud ela­ni­kel on või­ma­lik taot­le­da val­la­va­lit­su­selt mit­meid toe­tu­si, tee­nu­seid ja soo­dus­tu­si, nei­le keh­tib ko­dua­lu­se maa­mak­su va­bas­tus. Nen­de seast, kes aja­va­he­mi­kus 1. jaa­nua­rist ku­ni 31. det­semb­ri­ni sel aas­tal re­gist­ree­ri­vad rah­vas­ti­ku­re­gist­ris en­da elu­ko­ha Raa­si­ku val­las, loo­si­tak­se 5, kes saa­vad va­li­da nel­ja kin­gi­tu­se va­hel: Aru­kü­la mõi­sa rent ühe üri­tu­se lä­bi­vii­mi­seks, Raa­si­ku Spor­di­hoo­ne jõu­saa­li aas­ta­ne ka­su­tus, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si kor­ral­da­tud kul­tuu­riü­ri­tu­se kü­las­tus ka­he­le või Sõ­nu­mi­too­ja 2022. aas­ta tel­li­mus.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ame­tis­se val­la­va­lit­su­se
Järgmine artikkelKom­mi­pa­kid ja toe­tu­sed las­te­le