Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list lah­kub

92
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas kon­kur­si kesk­kon­na­spet­sia­lis­ti ame­ti­ko­ha­le, sel­lel ame­ti­ko­hal töö­ta­nud Kat­rin Ve­ne on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se ning on val­la­va­lit­su­ses tööl 12. veeb­rua­ri­ni. Ta üt­les, et lä­heb töö­le kesk­kon­naa­me­tis­se, kus töö­tas ka en­ne Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se töö­le tu­le­mist. „Saan seal sü­vit­si te­ge­le­da hin­ge­lä­he­da­se vald­kon­na, jäät­me­ma­jan­du­se­ga,“ põh­jen­das ta. Ame­ti­ko­ha­le saab kan­di­dee­ri­da 31. jaa­nua­ri­ni.

Eelmine artikkelRaasiku valla IT-juhi ametikoht
Järgmine artikkelKogu­kon­na-, kul­tuu­ri- ja spor­diü­ri­tus­te toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest