Raasikul kraav puhastatud

662

Raasikul liigvett põhjustanud kraav on puuokstest puhas. Raasiku valla maale jäänud kraaviosa aitavad puhastada töötud, kes hiljem tükeldavad puitmaterjali. Valla keskkonnaspetsialist Alari Kruusvall ütles, et tükeldatud puud jagatakse kuue perekonna vahel. Need on pered, keda valla sotsiaalosakond on seni küttega toetanud. Raietööde järel hakatakse kraavide süvendama, kui veetase väheneb.