Raasiku valla IT-juhi ametikoht

40
Raasiku vald.

Raasiku volikogu kinnitas vallavalitsuse koosseisus kaks muudatust. Teede- ja ehitusspetsialisti ametinimetus muudeti teede- ja haldusspetsialistiks, mis on vallavanem Andre Sepa sõnul ametniku töökohustustele rohkem vastav. Vallavalitsuse kantselei juurde loodi IT-juhi ametikoht. „Soov on IT valdkonda tugevdada ning tsentraalselt juhtida,“ ütles vallavanem. IT-juht hakkab koordineerima valla e-teenuste ja infosüsteemide arendamist-haldamist ning infoturbealast tegevust. Lisaks on ta ülesanne koordineerida allasutuste IT-alast tegevust, kuna valla koolides töötavad sellest aastast IT-juhtide asemel haridustehnoloogid. Vallavalitsus on kuulutanud IT-juhi leidmiseks konkursi, kandideerida saab 7. veebruarini.