Raa­si­ku val­la Kau­ni Ko­du kon­kurss

349
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus moo­dus­tas kon­kur­si Kau­ni Ko­du hin­da­mis­ko­mis­jo­ni, mil­le esi­mees on Aa­re Ets ning liik­med An­ne Een­pa­lu, Ga­ri­na Too­min­gas, Hel­le Va­ga, Jü­ri Mu­ru, Kad­ri Vii­ra ja Kat­rin Ve­ne. Ko­mis­jon peab kon­kur­si lä­bi vii­ma hil­je­malt 10. juu­liks ning esi­ta­ma kon­kur­si tu­le­mu­sed val­la­va­lit­su­se­le kin­ni­ta­mi­seks ja võit­ja­te au­ta­sus­ta­mi­seks hil­je­malt 31. juu­liks.

Eelmine artikkelKeh­ra las­teaia teis­tes rüh­ma­des vas­tab õhuk­va­li­teet nor­mi­de­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se mõt­te­tal­gud