Raasiku valla kaasavast eelarvest sai Peningi küla spordivahendeid

210
Ka lauatenniselaud on Peningil tänu kaasavale eelarvele.

Möödunud aastal otsustati Raasiku vallaeelarvest esmakordselt jagada raha rahvaalgatuslikele projektidele ehk rakendada kaasavat eelarvet. Esimesse kaasavasse eelarvesse esitatud kolmest projektist kaks vastasid kaasava eelarve tingimustele. Mõlemaga sooviti sportimisvahendeid Peningi külla ning mõlemad mahtusid kavandatud 10 000 euro suurusesse toetuseelarvesse. Seetõttu otsustas volikogu komisjonide esimeestest ja vallavalitsuse esindajast koosnev komisjon need liita ja heaks kiita.

Peningi külavanem MARIT NEIDLA kaasava eelarve rahast ostetud küla jõulinnaku esimesel treenimiskeskusel.

Külavanem Marit Neidla ütles, et tänu kaasavale eelarvele sai Peningi küla eelmisel aastal jõutreenimiskeskuse, rippkangi ja välitenniselauaga väikese spordilinnaku.

„Ametliku avamise teeme siis, kui ka selle ümbrus korrastatud,“ sõnas ta.

Kaks projekti, mõlemad Peningile
Esimesest kaasavast eelarvest toetust saanud projektidest ühe esitas vallavalitsusele külavanem Marit Neidla. Tema soovis Peningile jõutreenimisvahendeid ja rippkangi.

„Kui haridus- ja sotsiaalosakonna tollane juht Juta Asuja ütles, et kohe on kaasava eelarve projektide esitamise tähtaeg, tuli meelde, olime külakoosolekul arutanud, et meil võiks olla võimalus väljas jõudu treenida. Seetõttu olin varem küsinud treenimisvahendite hinnapakkumisi, nende põhjal esitasin vallavalitsusele kaasava eelarve taotluse,“ lausus külavanem.

Peningi välitenniselaua esitas kaasavasse eelarvesse Raasiku valla noortevolikogu juht Andra Allik. Ta rääkis, kui hakkasid eelmisel aastal noortevolikogu teiste liikmetega käima kord-paar kuus Peningi noortele vaba aja tegevusi pakkumas, selgus, et sealsetel noortel pole ühtegi kohta, kus väljas koos aega veeta.

„Tavaline oli, et mindi bussipeatusesse hängima. Sellest tekkis meil mõte luua neile koht, kus saaksid vaba aega kasulikumalt veeta, ning sündis pinksilaua idee,“ ütles Andra Allik.

Enne kaasavasse eelarvesse taotluse esitamist küsisid noored Peningi külavanema arvamust, tema oli samuti seda meelt, et Peningi noori võiks huvitada lauatenniselaud.

Katusealusega jõutreenimiskeskus, rippkang ning betoonist lauatenniselaud paigaldati Peningi küla keskele kortermajade juurde.

„Maja number 11 taga on küla keskel ainus maalapp, mis kuulub vallale. Eelmisel suvel lammutasime külarahvaga seal vanad kuurid, likvideerisime nende taha aastakümnetega tekkinud prügimäe, vedasime valla toel ära mitukümmend tonni prügi,“ jutustas Marit Neidla.

Sportimisvahendid paigaldati lammutatud kuuride asemele möödunud aastal, kuid kasutama saab neid külavanema sõnul hakata pärast seda, kui ka plats ja selle ümbrus korrastatud: „Meil on seal juba suur hunnik mulda, mis tuleb laiali lükata, võtta välja kivid, külvata muruseeme. Seadmete ümber teeme multšitud ala, ka multš on olemas. Kavas on teha külarahvaga ühine talgupäev.“

Kaasav eelarve taas avatud
Ka tänavu jagatakse kaasava eelarvega 10 000 eurot. Raasiku vallavalitsus on kuulutanud välja ideekorje parima rahvaalgatusliku projekti leidmiseks.

„Rahastame kaasava eelarve ulatuses ideid investeeringuobjektide rajamiseks, avalike ürituste või muu valla jaoks oluliste tegevuste korraldamiseks,“ sõnas vallavanem Raul Siem.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 27. aprill. Seejärel vaatavad need üle vallavalitsus, hindamiskomisjon ning vallavolikogu. Volikogu otsustab, kas ja millised ideed suunatakse rahvahääletusele. Salajasel hääletusel saavad kõik vähemalt 16aastased Raasiku valla kodanikud anda hääle ühe ettepaneku poolt. Kaasava eelarve tulemused kinnitab ja avalikustab vallavalitsus 5. juunil.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ra­hu­lo­lu-uu­rin­gus oli 658 osa­le­jat
Järgmine artikkelSood­la Kait­seks MTÜ soo­vib jõu­da kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga kok­ku­le­pe­te­ni