Tun­nus­tus noor­te­le kot­kas­te­le

76
MATTIAS IDAVAIN. Foto SeeSee stuudio

Lau­päe­val, 17. juu­nil tä­his­ta­ti Nar­vas lin­nas Noor­te Kot­kas­te or­ga­ni­sat­sioo­ni 93. aas­ta­päe­va. Noor­te Kot­kas­te pea­va­nem Sil­ver Tamm tun­nus­tas aas­ta­päe­vaü­ri­tu­sel tub­li­sid noor­kot­kaid, nen­de ju­hen­da­jaid ja or­gani­sat­sioo­ni toe­ta­jaid. Tun­nus­tu­se päl­vi­sid ka Ida-Har­ju noor­kot­kad ja nen­de ju­hen­da­jad. Tee­ne­te­mär­gi päl­vis teis­te seas Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te rüh­ma ju­hen­da­ja Mat­tias Ida­vain. Tee­ne­te­kir­ja saa­nu­te hul­gas oli Lok­sa ko­du­tü­tar­de rüh­ma­va­ne­ma abi Kris­to Me­tus. Ees­ku­ju­li­ku noor­kot­ka mär­gi saa­ja­te seas olid Kuu­sa­lu noor­kot­kad And­reas Ida­vain ja Al­len La­rin. Lok­sa noor­kot­kas­te rüh­ma­pea­li­ku abi ja ko­du­tü­tar­de rüh­ma­va­ne­mat Mar­git Ame­rit tun­nus­ta­ti hin­na­li­se kin­gi­tu­se­ga – käe­kel­la­ga. Pi­du­li­ku­le koos­vii­bi­mi­se­le olid kut­su­tud 45 noor­kot­kast ja 25 ko­du­tü­tart ning noo­ri ju­hen­da­vaid nais­ko­du­kaits­jaid ja kait­se­liit­la­si.

Eelmine artikkelKOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da
Järgmine artikkelVoli­ko­gu kin­ni­tas Raa­si­ku val­la maa­mak­su