Raasiku valla eelarve mullusest üle 10 miljoni krooni väiksem

946

Eelmisel nädalal kinnitas Raasiku vallavolikogu valla tänavuse eelarve, mida kärbiti pärast esimest lugemist üle 6 miljoni krooni.

Kuna põhilised kärpimiskohad lepiti kokku 19. veebruaril toimunud volikogu eel­arve- ja majanduskomisjoni laiendatud istungil, siis volikogus enam suuri vaidlusi ei tekkinud.

Võrreldes esimese eelarveprojektiga vähendati personalikulusid 5 ja tegevuskulusid 15 protsenti. Töötajate põhipalka ei alandatud, küll aga vähendati lisatasusid-toetusi, vallavalitsuse ja volikogu liikmete tasusid. Ka toetused MTÜdele vähenesid 15 protsenti. Investeeringuid vähendati rohkem kui 50 protsenti.

Eelarve tulud on 59,515 miljonit krooni. See on 10,6 miljonit krooni ehk 15,1 protsenti vähem kui eelmise aasta kinnitatud eelarves. 46,1 miljonit krooni on kavandatud maksutulu. Suurima osa moodustab üksikisiku tulumaks – 37,9 miljonit krooni. Võrreldes eelmise aastaga on tulumaksu osa vähendatud 6,9  miljonit krooni. Maamaksu on planeeritud 1,9 miljonit krooni, see on 100 000 krooni rohkem, kui kavandati 2008. aastal.

Toetusi riigieelarvest on kavandatud 14,59 miljonit krooni, tulu kaupade ja teenuste müügist – sealhulgas üüritulu, laekumised haridus- ja kultuuriasutuste majandustegevusest – 4,07 miljonit krooni, tulu varadelt – laekumine vee-erikasutusest, kaevandamisõiguse tasu, intressitulu –  885 021 krooni.

Kulude kogumaht on 59,44 miljonit krooni. Võrreldes eelmise aasta kinnitatud eelarvega on kulud vähenenud 10,1 miljonit krooni ehk 14,5 protsenti. Personalikulud vähe-nesid 1,1 miljonit krooni, majanduskulud 490 000 krooni. Personalikulud moodustavad kogu kulude eelarvest 50,7, majandamiskulud 41,4 ja investeeringud 7,9 protsenti.

Investeeringuid on eelarvesse planeeritud kokku 4,6 miljonit krooni, see on 8,4 miljonit krooni vähem kui eelmisel aastal.

Suurimad investeeringud on kavandatud teede hooldusele – 2 miljonit krooni ja haridusele – 2,04 miljonit krooni. Hajaasustuse veeprogrammis osalemiseks on eelarves 100 000 krooni, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamiseks 100 000 krooni. Haridusinvesteeringutest 855 212 krooni on Pikavere lasteaiarühma ruumide ehitamiseks, 316 031 krooni Aruküla kooli ja 166 102 krooni Aruküla lasteaia rekonstrueerimiseks, 250 000 krooni Raasiku staadioni rekonstrueerimise lõpetamiseks, 125 000 krooni Raasiku kooli käsitöömaja projektiks jm.

Eelmine artikkelKallaletung mehele
Järgmine artikkelKuusalu vanasse kooli represseeritute pansionaat