Raasiku valla arengukava jõudis volikogu istungile

687

Arutati ka kinnisvara korrashoiu- ja teehoiukava.

Teisipäeval, 14. augusti Raasiku volikogu istungil tutvustas vallavanem Aare Ets valla arengukava koos muudatustega, mis lisati 8. augustil Kivilool toimunud arengukava arutelul.

„Kõige põhjalikum rühmatöö tulemus oli sotsiaal- ja haridusvaldkonnas. Ettepanekud on kavas sees ja volikogule tutvumiseks,“ rääkis vallavanem.

Muudatustest nimetas ta sotsiaaltoetuse suurendamist, ranitsatoetuse ja psühholoogi ametikoha loomist.

Volikogu liige Ivar Vilberg kommenteeris muudatust, mis puudutas ranitsatoetusi: „Arengukava arutelul tekkis kaks arvamust. Kas anda ranitsatoetus 128 eurot kõikidele peredele või suunata raha koolile, kes hangiks õpilastele ise vajaliku. Kõik pered ei vaja seda toetust ja mõned oleksid valmis loobuma, samas on peresid, kus seda toetust võidakse kuritarvitada.“

Aruküla põhikooli direktor Avo Möls tegi ettepaneku, et toetus antaks siiski peredele, mitte koolile, aga avalduse alusel. Sellisel juhul saaksid toetuse vaid abivajajad.

Vallavolikogu saatis eelnõu tutvumiseks komisjonidele.

Anija valla majadusosakonna juhataja Andres Õunap tutvustas valla teehoiukava 2012-2015: „Kevadel sai paika teehoiutööde nimekiri. Suur on jooksvate tööde remondikulu.“

Pikemalt arutas volikogu Aruküla Tallinna maantee äärse kergliiklustee rajamist.

Ivar Vilberg sõnas, et selle ehitus on väga tähtis, lapsed käivad praegu mööda sõiduteed ja see on ohtlik. Juhan Trump lisas, et Tallinna maantee on ohtlikuks muutunud viimastel aastatel, varem sai liikuda mõisa tagant, nüüd on tee kinni. Aare Kaurit sõnas, et teede kordasaamiseks peab vaeva nägema.

Mitu volikoguliiget tõid välja probleemi, et kergliiklustee rajamist takistavad ka Tallinna maantee äärsete maade oma­ni­kud. Volikogu saatis kava tutvumiseks arengu- ja planeerimiskomisjonile.

Kinnisvara korrashoiu kavast rääkis vallavanem Aare Ets: „Kaardistasime objektid, mis vajavad erinevaid remonttöid. Püüdsime ettevõtjate abiga saada teada esmaseid hindu ja koostada tabeli, millal üks või teine töö saaks tehtud. Tabel on osaliselt täidetud, kõikidelt ettevõtetelt ei ole veel vastuseid saanud. Reastama peaks need objektid prioriteetide järgi.“

Olev Sinijärv pakkus, et kava võiks püüda läbi mängida.

Aare Ets ütles, et seda on tehtud ning praeguse seisuga on eel­arves 90 000 eurot vaba raha, mis hõlmab korrashoiu kava investeeringuid.

Helle Vaga küsis, et kas ei võiks olla aastate 2013-2014 kava, sest 2017. aastani on raske prognoose teha.

Aare Ets vastas, et on põhimõtteliselt nõus, kuid kinnisvara korrashoius on vajadusi rohkem, kui kahe aasta sisse mahub. Kava läheb arutamiseks arengu- ja planeerimiskomisjonile.

Eelmine artikkelMaja keldrist varastati jalgratas
Järgmine artikkelKehra gümnaasiumis algab kooliaasta teisiti