Raasiku vald palkab konsultandi

1159

Konsultandi ülesanne on ette valmistada valda tutvustavad materjalid, korraldada kodanikukampaania ning rahvaküsitlus.

Septembri lõpus keeldus Rae vallavolikogu Raasiku ettepanekust alustada liitumisläbirääkimisi, eitavalt on vastanud ka Jõelähtme ja Anija volikogu – neilt on küsitud Raasiku vallaga piirnevaid külasid. Nõutud 5000 elanikust on puudu paarsada, kõigil naabritel on kriteerium täidetud.
Otsustamaks, mida teha edasi, korraldas Raasiku vallavolikogu 27. septembril erakorralise istungi. Ühehäälselt otsustati palgata firma, kes koostab valda tutvustavad materjalid, teeb kodanikukampaania ja rahvaküsitluse.
Volikogu esimees Ants Kivimäe rääkis istungil, et on jätkunud läbirääkimised Anija ja Jõelähtme piirikülade esindajatega, kuid vaimustus neis külades on vaibunud ning enne riigikohtu lahendi saabumist midagi ei otsustata: „Oleme maiad saama rahvast mujalt valdadest, samas oleme liiga vaoshoitud rääkima oma inimestega.”
Olev Sinijärv märkis, et kui tuleb riigikohtult Raasiku vallale positiivne otsus, on küladele sõnum, et neid pole enam vaja. Vallavanem Raivo Uukkivi vastas, et läbirääkimisi tuleb jätkata: „Külad, mille elanikud kasutavad meie kooli, rahvamaja, raamatukogu, oleks mõistlik ühendada. Vägisi ega üle makstes ei saa, see oleks oma valla elanike suhtes ebaaus.”
Ivar Vilberg lausus, et ükski Anija valla elanik ei muretse selle pärast, et Raasiku vald jääks alles: „Neil on soov oma elu paremaks muuta. Miks peaks Anija vald kui kahaneva rahvaarvuga vald tahtma ära anda mõnda küla.”
Tiina Rühka märkis, et Anija volikogu esimehega suheldes jäi kõlama küsimus, miks pole meie haldusreformikomisjon püüdnud suhelda Anija valla haldusreformikomisjoniga: „Selline asjaajamine, nagu meil, pole normaalne.”
Vallavanem ütles, et temal jäi Anija volikogu esimehega suheldes mulje, et külade eraldumist pigem ei toetata: „Etteheide, et ametlik lähenemine pole piisav, on kummastav. Eestis reguleerivad elu seadused ja nendele kohaselt tuleb ka käituda.”
Are Kaurit lausus, et praegu on õige aeg panna üles loosungid: „Tuleks teha kampaania, anda selge sõnum erinevates kanalites. Volikogus käib arutelu, kuid vallarahvas ei tea sellest suurt midagi.”
Vallavanem sõnas, et haldusreformi on käsitletud aasta aega Facebookis, ajalehes, on saadetud üle 60 personaalse pöördumise: „Loosungid on ära proovitud ja tulemusi analüüsitud. Need pole kasvatanud registreerunute arvu.”
Tiina Rühka rõhutas, et peab olema konkreetne ja etappide kaupa plaan. Ta lisas, et on võrrelnud Raasiku ja Anija valla maksutulu – võrreldes 2015. aastaga on Anijal tulubaas kasvanud 6,36 protsenti, Raasiku vallas 7,17: „Lisada tuleb reaaltulu võrdlus, need on argumendid, mis inimestele mõjuvad ja räägivad meie kasuks. Kõikide valdadega pole mõtet rääkida ja teha lobitööd, kuid seda tuleb teha koordineeritult.”
Ants Kivimäe nentis, et ukselt uksele käimine pole leidnud toetust: „Kui igaüks meist tooks kümme-viisteist inimest, oleks hästi. Jutud sunniviisilisest liitmisest mulle ei meeldi. Oleme deklareerinud, et Raasiku on toimetulev vald. Raasiku vald on emotsioon, samastan seda Eesti krooniga, mille kadumine teeb meele kurvaks.”
Helle Vaga rääkis, et poolteist aastat tagasi, kui reformiteema päevakorda tõusis, oldi seda meelt, et Raasiku vald jääb: „Imestan, et volikogu liikmete hulgas kasvab arvamus, et ühinemine on hea. Rae vallas on lasteaiaõpetajatel suuremad palgad. Ehk peaksime oma lasteaiatöötajatel palku tõstma. Raha on see, mis paneb inimesed mõtlema.”
Tiina Rühka märkis, et teemad volikogus aina korduvad: „Me pole teinud konkreetset plaani ega midagi otsustanud. Meie haldusreformikomisjon on laialivalguv, juhid pole pingutanud, et asi oleks konkreetne. Eelmise aasta oktoobris oleks tulnud asuda konkreetselt ja eesmärgipäraselt tegutsema.”
Tõnu Suurkuusk: „Veel ühe suure valla ääremaaks jäämine on masendav. Tuleb teha küsitlus, kas soovitakse jätkata iseseisvalt või millise vallaga ühinemist eelistatakse. Kindlasti on vaja moodustada tõsine, jõuline komisjon.”
Ivar Vilberg rääkis, et riigikohtu lahend ei nulli kogu haldusreformi, mingis osas võidakse anda ajalist pikendust: „Kõigil komisjoniliikmetel on õigus pakkuda ideid, mis tooks rahvast juurde. Konkreetseid ideid on tulnud vallavalitsuselt, kus on aga teiste ideed? Ma ei poolda teistelt valdadelt külade ära rääkimist, peame suunama teraviku oma vallas elavate, kuid registreerimata inimeste peale. Tuleb luua tingimused ja reklaamida valda, elavdada kinnisvaraturgu.”
Aare Ets tutvustas enda koostatud tabelit ajakavaga, kuidas täis saada 5000 elanikku: „On antud mõista, et konkreetse tegevusplaanita ja sama tuimalt jätkates pole Raasiku vallal mingitki lootust iseseisvana jätkata ega Põhja-Eesti komisjoni kaudu erandit taotleda.”
Olavi Liivandi võrdles volikogu äpardunud müügimeestega: „Me pole saanud hakkama ja tellime töö väljast. Pakun välja palgata firma, kes seda protsessi veab.”
Tiina Rühka pakkus, et Raasiku vallas on reklaamitöö kogemusega inimesi, kes tunnevad kohalikke olusid kõige paremini. Vallavanem vastas, et maksumaksja rahaga on teatud reeglid – partnereid tuleb leida hangete ja konkurssidega: „Vallavalitsus koostab lähteülesande ja konkursikutse. Ka kohalikud tugevad tegijad saavad osaleda sellel konkursil.”
Pakkumisi saab esitada 6. oktoobrini, valik tehakse 12. oktoobriks.

Eelmine artikkelAHRENSI kuju toetuseks koguti septembrikuuga 13 000 eurot
Järgmine artikkelKehra ja Peterburi kooli õpilased tegidSkype kaudu online-mängu