Kehra linnaplaneeringu konkursile esitati kaks tööd

919

Linnakeskuse planeerimise ideekonkursil osalevad Eek & Mutso OÜ ja RAP Arhitektid OÜ.

Eelmise aasta sügisel kuulutas Anija vallavalitsus välja ideekonkursi Kehra linna keskuse  planeerimiseks. Konkursile tegid pakkumise kolm arhitektuuribürood – Eek & Mutso OÜ, RAP Arhitektid OÜ ning Minnoli OÜ. Anija vallavalitsus kehtestas arhitektuuribüroodele võrdsed osalustingimused ja määras igaühele tasuks 31 293 krooni ehk 2000 eurot. OÜ Minnoli soovis suuremat osalustasu. Vallavalitsus keeldus ja OÜ loobus konkursil osalemisest. Kaks arhitektuuribürood esitasid konkursitööd aprilli alguseks.

Eek & Mutso OÜ soovib planeeringuga tuua esile Kehra linna paremaid külgi ning siduda keskus jõe ja pargialaga. Linna südamesse on kavandatud ellipsikujuline keskväljak, mille keskel asuks astmeline vabaõhulava. Vallavalitsuse uus hoone on planeeritud kaarjana. Selle esisel alal kuni vabaõhulavani asuks tseremooniaväljak.

Eek & Mutso OÜ planeeringu kohaselt peaks viima linna katlamaja praegusest asukohast ehk vanast hobusetallist mujale ning ehitama tallist turuhoone.
Keskväljakul asuksid veel ekstreem­spordipark ja kellatorn-infotulp. Uus lahendus oleks jalakäijate silla ehitamine keskväljakult Ülejõele.

Eek & Mutso OÜ planeeringus on raudteejaam ning bussijaam ühendatud. Jaamahoone juurde tuleks parkimisplats ning läheduses oleksid hotell, muuseum ja kunstikool. Linna on planeeritud mitu juurde- ja uusehitist, kuid hoonestus jääks enamjaolt ühe- kuni kahe-, maksimaalselt kolmekorruseliseks.

RAP Arhitektid OÜ koostatud Kehra linna keskuse arenduskontseptsioon kujutab linna sidumist tervikuks. Kesksele kohale on planeeritud lipuväljak, kuhu suunduvad jalakäijate teed. Väljak tuleks praeguse Konsumi poe taga asuva müügiplatsi ja kaupluse Pääsuke kohale. Ilo turust üle Kose maantee rajataks uued kaubandus-teeninduspinnad ja korterelamud, mis oleksid enamjaolt kuni viiekorruselised, nende keskel kõrguks üks, kuni  kaheksakorruseline hoone ehk kellatorn.

RAP Arhitektid OÜ ettepanek on siduda raudteejaama perroonid jaamahoone ümbrusega, kuhu tulevad parkimis­platsid. Selleks pakuvad nad välja Silla tänava pikenduse jalakäijate teena jaamani.

Planeeringus on paadisillad, ekstreemspordipark, kelgumägi ja parkla, mis asuksid praeguse koolistaadioni läheduses. Linna tuleks mitu mänguväljakut ning haljastuse osakaal suureneks.

Anija vallavanema Tiit Tammaru sõnul peab vallavalitsus kavanditega veel tegelema  ja hindama, millised ideed on realistlikud: „Esialgu on tegu alles arhitektuuribüroode ideedega. Need tuleb viia vastavusse võimalustega.. Teeme täiendused ja lisame kaaskirjadele selgitused, et ka vallaelanikele oleks arusaadav. Ideekonkursi tööd on tutvumiseks pandud anija valla kodulehele.“

Eelmine artikkelLöödi meest
Järgmine artikkelArukülas uputab ka sel kevadel