Raasiku vald ootab aasta haridus- ja kultuuritegijate kandidaate

310
Raasiku vald.

Raasiku vallas valitakse tänavu esmakordselt aasta haridus- ja aasta kultuuritegija. Valla haridus-, kultuuri ja spordiosakonna juhataja Juta Asuja ütles, et aastaid on Raasiku vallas parimad sportlased saanud rahalise preemia, kuid haridus- ja kultuuritöötajaid on seni tänatud vaid sooja käepigistuse ja tänukirjaga.

„Ka see on tunnustamine, kuid et õpetajaid ja kultuuritöötajaid veel rohkem märgata ja väärtustada ning innustada, leidis vallavalitsus, et ka neile võiks välja panna rahalise preemia,“ sõnas ta.

Aasta haridustegijana tunnustatakse haridusvaldkonnas tegutsejat, kes on kas silmapaistval viisil aidanud kaasa laste arengule, tema kogemus väärib esiletõstmist või on ta saavutanud häid tulemusi konkurssidel. Aasta kultuuritegija auhinnaga tunnustatakse kultuurivaldkonnas tegutsejat, kes on aidanud kaasa Raasiku valla kultuurielu rikastamisele.

Juta Asuja selgitas, et aasta haridustegija tiitlile võib lisaks kauaaegsetele õpetajatele esi­ta­da ka noori millegagi silma­paist­nud õpetajaid või edukaid õpilasi, ka teisi koolitöötajaid, näiteks tugispetsialiste. Kultuu­ri­tegijaks võib nomineerida kõi­ki kultuurivaldkonnas tegutsejaid, peale kultuurijuhtide ka näiteks teisi ürituste korraldajaid, raamatukoguhoidjad, harrastuskunstnikke.

Aasta haridus- ja aasta kultuuritegija konkursile saavad kandidaate esitada kõik inimesed ja organisatsioonid kuni 24. septembrini. Link ankeedile on veebis Raasiku valla kodulehel. Esitaja peab kirja panema ka selgituse, miks tema esitatud kandidaat aasta tegija tiitlit väärib.

Esitatud nominentide seast teeb valiku vallavalitsus koos vo­li­kogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni esin­dajaga. Tänavune pree­mia­fond on 1300 eurot, mis ja­ga­takse võrdselt haridus- ja kul­tuu­ri­valdkonna vahel.

„Aasta sportlase valimisel on preemia läinud enamasti jagamisele. Ka haridus- ja kultuuri­tegija puhul on see võimalus, sõltub esitatud kandidaatidest ja komisjoni otsusest,“ lausus Juta Asuja.

Raasiku valla aasta haridus- ja kultuuritegijaid tunnustatakse haridus- ja kultuuritöötajate traditsioonilisel tunnustusüritusel, mis toimub 4. oktoobril Aruküla rahvamajas.