Raa­si­ku uus pe­rears­ti­kon­kurss

45
Raasiku tervisekeskus.

Ter­vi­sea­me­t kuu­lu­tas väl­ja uue kon­kur­si Raa­si­ku val­da kol­man­da pe­rears­ti leid­mi­seks. Esi­me­ne kon­kurss tä­na­vu veeb­rua­ris nur­jus, sest ei esi­ta­tud üh­te­gi soo­via­val­dust. Ter­vi­sea­met ot­sib Raa­si­ku val­da kol­man­dat pe­rears­ti, ku­na ka­he seal te­gut­se­va ars­ti, Hel­gi Vai­nu ja An­na Prist­roms­ka­ja, ni­mis­tud on täis ning pal­jud ela­ni­kud pea­vad pe­rears­ti juu­res käi­ma mu­jal. Uus pe­rearst peaks töö­le hak­ka­ma 0-ni­mis­tu­ga. See tä­hen­dab, et ni­mis­tu loo­mi­sel ei saa arst pea­ra­ha, mi­da maks­tak­se ni­mis­tus ole­va­te kind­lus­ta­tud isi­ku­te eest. Pea­ra­ha te­kib vas­ta­valt ni­mis­tu kas­va­mi­se­le. Kan­di­dee­ri­da saab 24. mai­ni.

Eelmine artikkelAl­gas Pe­nin­gi-Tõ­hel­gi tee re­konst­ruee­ri­mi­ne
Järgmine artikkelEAS toe­tab tu­ris­mi­ aren­da­mist Ha­ra sa­da­mas ja La­he­maal