Hooand­jas jät­kub an­ne­tus­te ko­gu­mi­ne Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se­le

128

An­ne­tusp­lat­vorm Hoo­and­ja on pi­ken­da­nud Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se aren­da­mi­se toe­tu­seks an­ne­tus­te ko­gu­mist ku­ni 26. no­vemb­ri­ni. Es­mas­päe­va õh­tu sei­su­ga on hooand­jaid kok­ku 148, soo­vi­tud 10 000 eu­rost on an­ne­ta­tud 5530 eu­rot ehk üle poo­le. Toe­ta­ja­test 8 on an­ne­ta­nud 100 või enam eu­rot. An­ne­tus­te ko­gu­mi­se al­ga­ta­nud Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts on li­sa­nud toe­ta­ja­te­le veel ühe kin­gi­tu­se – 15 või enam eu­rot an­ne­ta­des saab au­hin­naks Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se lo­go­ga kait­se­mas­ki. Tor­mi­se-selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand loo­dab, et lei­dub jät­ku­valt neid, kes soo­vi­vad li­sa­da oma toe­tu­se maest­ro Tor­mi­se pä­ran­di jääd­vus­ta­mi­seks, ja kuu aja­ga õn­nes­tub soo­vi­tud sum­ma ko­gu­da. Vir­tuaal­kes­ku­se vee­bip­lat­vor­mi­le ko­gu­tak­se ja kor­ras­ta­tak­se he­li­loo­ja loo­me­pä­rand, et tut­vus­ta­da te­ma elu ja loo­min­gut üle ko­gu maail­ma.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la uus ju­rist- järelevalveametnik on AH­TI RAND­ME­RE
Järgmine artikkelTÕNIS RAUDLA on Aegviidus hävimisest päästnud mitu raudtee-ehitist