Al­gas Pe­nin­gi-Tõ­hel­gi tee re­konst­ruee­ri­mi­ne

127
Raasiku vald.

Möö­du­nud nä­da­lal al­gas Aru­val­la-Jä­ga­la maan­tee Pe­nin­gi-Tõ­hel­gi 6,2 ki­lo­meet­ri pik­ku­se tee­lõi­gu re­konst­ruee­ri­mi­ne. Te­gu on rii­gi­tee­ga, re­mon­di käi­gus saab tee uue as­fal­di. Pe­nin­gi­le ra­ja­tak­se kaup­lu­sest ku­ni Raa­si­ku tee 13 ma­ja­ni kõn­ni­tee. Raa­si­ku vald pai­gal­dab Pe­nin­gi ja Rät­la pea­tus­tes­se bus­sioo­te­pa­vil­jo­nid. Tööd peak­sid lõp­pe­ma sep­temb­ris.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kü­lad toe­ta­vad pro­jek­ti­põ­hist ra­has­ta­mist
Järgmine artikkelRaa­si­ku uus pe­rears­ti­kon­kurss