Raasiku revisjonikomisjon: bussihankes rikkumisi polnud

1070

Revisjonikomisjon kontrollis vallavalitsuse hanget, mis oli tehtud vallale uue väikebussi ostmiseks.

Raasiku valla revisjonikomisjon sai augustis ülesande anda hinnang vallavalitsuse tegevusele riigihanke menetluses, millega soetati vallavalitsusele peamiselt kooliõpilaste, aga ka teiste vallaelanike vedamiseks mõeldud väikebuss. Revisjonikomisjon avaldas kontrollaktis, et hankes rikkumisi ei tuvastatud.
Vallavalitsus tegi ettepaneku anda bussihange revisjonikomisjonile uurida, kuna Eesti Päevalehes ilmus artikkel, milles kirjutati, et Raasiku vallale lihthankega ostetud bussi hind ületas 10 500 euroga lihthanke piirmäära ning hanke võitnud firma nõukogus on volikogu toonane liige Andrus Mossov.
Revisjonikomisjon pidi uurima, kas hanketingimused olid kirjutatud ühe pakkuja keskselt, kas hankes võis olla huvide konflikti, vallavanema rolli hanke protseduuris ning muid uue bussi hankimisega seotud küsimusi.
Revisjonikomisjoni esimees Aare Ets esitas arupärimise, et saada vallavalitsuselt hanke kohta infot ning soovis vastuste esitlemist  ka  volikogu  istungil.  Vallavanem Raivo Uukkivi vastas küsimustele  kirjalikult  ning  suuliselt volikogu septembrikuu istungil.
Kontrollaktis tegi revisjonikomisjon ettepaneku, et vallavalitsus informeeriks edaspidi mistahes hangete korraldamisest volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni: „Varasema praktika kohaselt on eelarve- ja majanduskomisjonist läbi käinud kõik vallavalitsuse korraldatavate hangetega seonduv. Kuigi tegu on üksnes informatsiooni edastamisega ehk komisjon ei oma pädevust, et antud küsimuses otsuseid vastu võtta või edastatavat heaks kiita, tagaks see korraldatavatest hangetest ülevaate volikogu valdkonnakomisjoni liikmetele.”
Vallavalitsus andis revisjonikomisjoni aktile oma seisukoha: „Nägemata arutluse käiku, kuid teades kontrollülesandes toodud küsimusi, millele tuli leida vastus, saab asuda seisukohale, et revisjonikomisjoni resümee kohaselt ei leitud üheski püstitatud küsimuses rikkumist. Vallavalitsus nõustub revisjonikomisjoni järeldusega ja avaldab tunnustust tehtud erapooletu töö eest, mis kummutab eelnevalt levitatud kuulujutud.”

Eelmine artikkelRaasiku vallavolikogu arutas struktuurimuudatusi
Järgmine artikkelTeise kava järgi võiks riigigümnaasium tulla Kuusallu