Teise kava järgi võiks riigigümnaasium tulla Kuusallu

2655
Vasakul Kuusalu spordikeskus, paremal koolimaja. Foto Aivar Vahenõmm

Vähemalt 250 õpilasega riigigümnaasiumiks oleks eeltingimuste täitmisel potentsiaali ka Kuusalu vallal.

Möödunud kolmapäeval kajastati meediauudistes, kuidas haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel koostatud analüüsis pakuvad konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia spetsialistid Harjumaale kolme riigigümnaasiumi, mis tuleksid Laagrisse, Tabasallu ja Jürisse. Tallinna tehtaks esmalt kaks riigigümnaasiumi. Vastavalt varasemale kokkuleppele ehitatakse riigigümnaasium Viimsisse, see peaks tööle hakkama 2018. aastal.
Neisse koolidesse tuleks vähemalt 540 gümnaasiumiõpilast – nii oleks majanduslikult efektiivsem ja hariduse mõttes tulemuslikum. Koolide asukoha valikul arvestati õpilaste arvu, õpirännet, liikumiskeskkonda ja koolide kättesaadavust ühistranspordiga. Tulemusena on pakutud võimalikud koolipiirkonnad, kus oleks piisav arv lapsi, ja näidatud ära nende liikumiskeskkond.
Analüüsi tutvustusel osalenud Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et teleuudistes jäi kajastamata teine stsenaarium, mille järgi võiks üks riigigümnaasium tulla ka Ida-Harjusse – Kuusallu. Spetsialistide hinnangul võiks riigigümnaasiumide rajamise teises ringis teha 250 õpilasega koolid Keilasse ja Sakusse. Kolmandana tuleks asukohana kaaluda Kuusalut, kui täidab kriitilise eeltingimuse õpilaste arvu osas.
Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats, kes samuti käis esitlusel, lisas, et ministeeriumi asekantsler Kalle Küttis toonitas, Keila, Saku ja Kuusalu kohta tehakse otsus 2018. aastal.
Teise stsenaariumi puhul on Geomedia analüütikud arvestanud ka regionaalpoliitiliste argumentidega – piirkondlik areng, liigse liiklusvajaduse ja -koormuse vältimine, harjumuspärased liikumisteed. Vaatluse alla võeti maakonna tugikeskused, mida soovitatakse Harjumaa arengustrateegias kohtadena, kus gümnaasiumiteenuse kättesaadavust oleks vaja teha paremaks: Kose, Kuusalu, Paldiski, Saku ning Maardu ja Keila.
Analüütikud on võtnud Kuusalu valda ja Loksa linna ühtse piirkonnana, märkides, et eelduslikult ühinevad need kaks omavalitsust 2017. aasta kohalike valimistega, moodustades 9500 elanikuga Kuusalu valla.
Samas märgitakse, et 250 õpikohaga riigigümnaasiumi rajamisel Kuusallu on kriitilise tähtsusega täita järgmised eeldused: Kuusalu keskkool ja Loksa gümnaasium reorganiseeritakse põhikoolideks ning õpilaskonnast tuleb umbes 30-40 protsenti väljastpoolt piirkonda, eelkõige naabervaldadest nagu Anija, Jõelähtme ja Aegviidu ning mujalt üle Eesti. Tuleks laiendada Kuusalu kooli õpilaskodu. Lisatud on lause, et tuleb arvestada, Jõelähtme vallas on üldine suund liikuda Tallinna.
Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats: „Asekantsler Kalle Küttis ütles, et teine stsenaarium on ootel, 2018. aastal vaadatakse üle ja siis otsustatakse. Meie oleme eriti piiri peal. Ootan ja tahan, et riigigümnaasium tuleks Kuusallu, Ida-Harjus muidu polekski. Õpetamise tase ja õpikeskkond on riigigümnaasiumis oluliselt paremad, valikuvõimalused suuremad. Õpetajad ja kooli juhtkond valitakse konkursiga.“

Eelmine artikkelRaasiku revisjonikomisjon: bussihankes rikkumisi polnud
Järgmine artikkelJoaveski Bänd kogub populaarsust