Raasiku lasteaia juurdeehitusest

1122

Läbirääkimiste tulemusena lisatakse Raasiku lasteaia juurdeehitus valla 2013. aasta eelarvesse.

Sel esmaspäeval oli Raasiku rahvamajas koosolek, kus tutvustati lapsevanematele Raasiku lasteaia juurdeehituse projekti. Koosoleku idee algatasid Raasiku alevikus elavad vallavolikogu liikmed Helle Vaga, Olev Sinijärv, Olavi Liivandi, Ants Kivimäe ja Aivar Tiitso, kelle arvates on tegu ühe olulisema objektiga valla arengus.

Nad ei olnud rahul, et kuigi Raasiku lasteaia juurdeehitus oli valla arengukavas ja lubaduste järgi peaks ehitus algama 2013. aastal, ei olnud seda kuni eelmise nädalani valla eelarve prioriteetide nimekirjas.

Lapsevanematele, kelle lapsed on Raasiku lasteaia järjekorras, küsitlusankeedid ja taheti teada, kas eelistavad Raasiku lasteaia juurdeehitust või mõnd alternatiivi. Vastas kümme lapsevanemat, 9 soovisid lasteaiakohta, üks tahtis lapsehoiu toetust.

Kohtumine valla esindajatega määrati 7. jaanuariks.

Vallavanem Aare Ets selgitas, et lasteaia juurdeehituse projektdokumentatsioon anti vallavalitsusele üle 1. novembril 2012, enne tutvustati volikogu liikmetele oktoober istungil. Ehitustööde maksumus selgub pärast ehitaja leidmiseks korraldatud riigihanke läbiviimist tõenäoliselt märtsi lõpuks, järgneb laenuraha hange ja alles seejärel saaks vallaeelarvesse lisada konkreetse numbri.

„Hea ja kõiki osapooli rahuldava tulemuse nimel peab eeltöö ehk projekti ekspertiis ja tööde mahtude tabeli tellimine, riigihangete ettevalmistamine olema põhjalik ja sisuline. Lähtugem siiski rahvatarkusest, et seitse korda mõõda, üks kord lõika,“ lausus vallavanem.

Aare Ets ütles möödunud nädalal Sõnumitoojale, et kuigi lasteaia juurdeehituse maksumust ei ole aasta alguses eelarvesse pandud, ei tähenda, et seda ei hakataks aasta jooksul ehitama: „Eelarve projekti läheb vallavalitsuse ettepanek ehitustööde omafinantseeringuks. Volikogu veebruarikuu istungilt kavatseme saada loa riigihanke väljakuulutamiseks. Möödunud aastal võttis volikogu vastu neli lisaeelarvet, saame sama teha ka käesoleval aastal ning ehitusega kevadel algust teha.“

Volikogu opositsioonis olev Olavi Liivandi ei näinud põhjust, miks ei peaks kavandama juurdeehituse summasid vallaeelarvesse kohe nüüd. Ta avaldas arvamust, ehk soovib vallavalitsus selle lisada eelarvesse hiljem, et kasutada valimislubadusena kohaliku omavalitsuse järgmisteks valimisteks.

Möödunud nädalal otsustati arengu-ja eelarvekomisjoni ning majanduskomisjoni ühisel koosolekul, et Raasiku lasteaia juurdeehituse omafinantseering lisatakse 2013. aasta eelarvesse.

Kohtumine lapsevanematega möödus vallavanema sõnul rahulikult, kohal oli paarkümmend inimest: „Tutvustasin juurdeehituse projekti. Näitasin vaateid ja korruste plaane. Lapsevanemad esitasid küsimusi. Uuriti näiteks, kas juurdeehitusega on kavas tõsta kohatasu. Seda kavas ei ole.“

Olavi Liivandi kommenteeris, et koosolek oli  konstruktiivne: „Nüüd on selge, et ehitus tuleb. Noored lapsevanemad said teada, mis ees ootab.“

Praegu on Raasiku lasteaias järjekorras 58 last, nendest peaksid sügisel saama koha 43. Juurdeehitusega lisanduks 2 rühma, kokku 48 kohta.