Raasiku lasteaia juurdeehituse eskiis on valmis

1337
Raasiku kooli eskiisprojekt – esiplaanil uus spordiplokk.

Lasteaiale ehitatakse juurde kahekordne korpus.

Eskiisprojekti tegi Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ, kellelt vallavalitsus tellis tänavu suvel ka Raasiku põhikooli juurdeehituse eskiisi. Kavandi kohaselt ehitatakse lasteaia põhjapoolsesse tiiba juurde üks kahekordne plokk kahe rühma jaoks.

Esimesele korrusele tulevad sõime-, teisele aiarühm, kummaski on ruumi kuni 24le lapsele. Mõlemasse rühma on kavandatud 60ruutmeetrine mängutuba, pisut suurem magamistuba, riietus- ja pesuruumid, tualetid jm.

Hoone välimuse lahendamisel arvestas eskiisprojekti koos­taja, et see sobiks nii olemasoleva lasteaiaga kui ka selle kõrval asuvale koolimajale planeeritud juurdeehitusega – lasteaia uuele plokile kavandati kumerad nurgad, nagu ka kooli spordihoonele.

Vastavalt suvel volikogus kinnitatud detailplaneeringule suletakse kogu lasteaia krundi ulatuses tänav kooli ja lasteaia vahel ning tekib üks kinnistu. Põhiline sissesõit sinna on ette nähtud Meierei tänavalt, abisissepääs Kooli tänavalt. Krundile on kavandatud rajada täiendavat haljastust, puid ja põõsaid, hekke.  Hekk on mõeldud kooli ja lasteaia ning ka lasteaia parkla ja mänguväljakute eraldamiseks.

Lasteaia juurdeehituse eskiis läks maksma 1440 eurot, selle eraldas volikogu lisaeelarvega. Põhiprojekt tuleb arengukava järgi tellida tuleval aastal, selleks on kavandatud 15 120 eurot, kooli juurdeehituse projektile 27 600 eurot. Raasiku lasteaia uue tiiva ehitus on plaanis 2013. aastal arvatavasti laenu abil.