Raasiku ja Aruküla jaamade parklate laiendamiseks taotletakse välisabi

1189

Raasiku vallavalitsus taotleb raudteejaamadesse parklate ehitamiseks ja Aruküla kergliiklustee lõpetamiseks eurotoetust.

Raasiku vallavalitsus esitas rahataotluse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 meetmesse „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega“. Soov on selle abil ehitada suuremad parklad Raasiku ja Aruküla raudteejaamadesse ning lõpetada Aruküla kergliiklustee rajamine.
Vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja Evelyn Velberk rääkis, et vastavalt projektile on kummassegi jaama kavas ehitada parkla 20 auto- ja 1 bussikohaga ning 20 kohta jalgratastele.
„Praegu on mõlema jaama juures autoparklad küll olemas, kuid need on liiga väikesed ega kata reaalseid vajadusi. Palju rohkem on  inimesi, kes soovivad auto jätta raudteejaama ja sõita edasi rongiga tööle,“ sõnas ta.
Aruküla aleviku raudteepeatuses on sõiduautodele praegu viis kohta, neist üks on invakoht, Raasiku raudteejaama juures on parkimiskohti kümnele sõiduautole. Jalgrattaparklad puuduvad mõlemas kohas.
Arukülas on uus parkla kavandatud Eesti Raudtee kinnistule praeguse autoparkla vastu Järsi tee ja raudtee vahelisele alale, Raasikul Meierei ja Jaama platsi teede ristmikule, see on munitsipaalmaa.
Aruküla uue parkla suuruseks on kavandatud 625 ruutmeetrit, Raasiku parkla 575 ruutmeetrit ning kahe parkla rajamine läheb eelkalkulatsioonide põhjal kokku maksma 128 565 eurot, millest raudtee-meetmest taotletakse 109 280 eurot, omafinantseering peab olema 15 protsenti ehk 19 285 eurot.
Peale selle taotletakse toetust Aruküla Tallinna maantee äärse kergliiklustee lõpetamiseks ehk selle ehitamiseks vallamaja ristist raudteejaamani – et ühendada aleviku keskel asuv kortermajade piirkond rongipeatusega. Evelyn Velberk ütles, et vallamaja ristist Konsumi poeni on ka kergliiklustee projekt olemas.
665 meetri pikkuse ja 2 meetri laiuse valgustatud kergliiklustee rajamine läheb maksma orienteeruvalt 235 800 eurot, sellest eurotoetust küsitakse 200 430 eurot, valla omaosaluseks on vastavalt eelkalkulatsioonile kavandatud 35 370 eurot.
Kui   raha   saadakse,  on  kergliikustee ja parklad kavas välja ehitada kahel järgmisel aastal.

Eelmine artikkelRemondid koolides
Järgmine artikkelDigikoolitus Kolga lasteaias ja koolis