Remondid koolides

1062

Enamikes koolides tehti suvel sanitaarremonti. Anija vallamajast   öeldi,   kui   valla lisaeelarvega eraldatakse ligi 37 000 eurot Kehra algklassidemaja keldrisse kavandatava ventilatsiooniagregaadi jaoks, paigaldatakse see veel tänavu. Kuusalu keskkoolis oli vaja klassiruume juurde. Kooli remondimees ehitas senise õpetajate toa ümber 1. b klassi jaoks. Kuusalu vallaeelarvest anti remondiks ja klassiruumi mööb­li ning tehnika jaoks 6500 eurot. Huvijuhi tuba on tehtud matemaatikaklassiks, huvijuht ja õpilasesindus saavad ruumi, mida enne kasutasid koristajad. Remont oli ka Kuusalu kooli keemiaklassis. Kolga kool sai suve alguseks uue vee- ja kanalisatsioonitorustiku, klassides vahetati välja kraanikausid. Ehitas OÜ Kastanpuit, vallaeelarvest kulus selleks 25 000 eurot. Siiani ei olnud Kolga kooli klassides sooja vett. Loksa kooli kahekorruselisse majja pandi tuletõkkeuksed, haridusministeeriumilt saadi selleks 20 000 eurot. Umbes sama palju kulus linnaeelarvest kooli söökla trepi ehitamiseks, algklassidesse kraanikausside panekuks ja ujulasse viiva torustiku vahetamiseks. Aruküla põhikoolis lihvib ja lakib OÜ Stigmar võimla põrandat, see läheb Raasiku vallale maksma üle 9000 euro. Raasiku põhikooli staadionile pannakse tartaankate.