Raa­si­ku ja Anija val­la orien­tee­ru­jad võit­sid me­da­leid

323
Keh­ra­lan­na MAR­JE VIIR­MANN sei­sab Jä­ga­la jõe ää­res lap­se­põl­ve ko­du­tä­na­val, kus kul­ge­vad ka te­ma tree­nin­gu­ra­jad.

GUI­DO TREES

Orien­tee­ru­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­sid jär­jest kol­mel nä­da­la­va­he­tu­sel.
Raa­si­ku val­la Tõ­hel­gi kü­la orien­tee­ru­ja Me­ri­ke Paap­son või­tis Val­ga­maal pee­tud ta­va­ra­ja võist­lu­sel va­nu­sek­las­sis N50 hõ­be­me­da­li. Nar­vas pee­tud öi­ses orien­tee­ru­mi­ses sai ta klas­sis N45 nel­jan­da ko­ha ja sp­rin­dis klas­sis N50 kuuen­da ko­ha. Võ­ru­maal Vet­la lä­his­tel toi­mu­nud lü­hi­ra­ja­võist­lu­se lõ­pe­tas ta seits­men­da­na. Sa­mast kü­last pä­rit Ma­ti Poom või­tis klas­sis M75 kolm me­da­lit – öi­ses orien­tee­ru­mi­ses kul­la, sp­rin­dis hõ­be­da ja lü­hi­ra­jal pronk­si. Ta­va­ra­jal sai ta viien­da ko­ha.

Anija vallas Kehras elav Marje Viirmann võitis klassis N 55 tavarajal, oli klassis N60 lühirajal neljas ja sp­rin­dis kuues. Li­saks kuu­lus ta tea­te­võist­lu­se võit­nud Har­ju OK nais­kon­da klas­sis N55-60.

Eelmine artikkelElekt­ri­le­vi alus­tab Ida-Har­jus kii­re in­ter­ne­ti- ü­hen­du­se ehi­ta­mist Ju­min­da ja Pä­ris­pea kü­last
Järgmine artikkelÕppe­reis Aeg­na­le ja Nais­saa­re­le Tal­lin­na kül­je all