Raasiku endine talvine teehooldaja: vald polnud riigihankeks valmis

1508

Raasiku vallas talvist teehooldust teinud ja riigihanke võitnud OÜ Hong juht MARGUS PETTAI on pettunud, et vald
ootamatult lepingu lõpetas ega selgitanud põhjuseid.

Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi ütleb omakorda, et tema on pettunud süsteemis, mis võimaldab õnneotsijatel hankeid võita.
Möödunud aasta lõpus kuulutas Raasiku vallavalitsus välja talvise teehooldaja riigihanke tulemused – odavaima pakkumuse valla kõigis neljas piirkonnas tegi OÜ Hong Tallinnast. Kui saabusid esimesed lumesajud, hakkasid tulema kohalike elanike pretensioonid – sahk pole kõrvaltänavatele jõudnud, teid aetakse lahti liiga kitsalt, tekitatakse lumevalle.
20. jaanuaril saatis Raasiku vallavalitsus OÜle Hong kirja, et leping on lõpetatud, kuna teenusepakkuja ei suutnud pakkuda nõuetele vastavat teenust. Vallavanem Raivo Uukkivi kommenteeris, et otsus sündis, kui 19. jaanuari hommikul olid teed alevikes läbimatud ning lumeputru polnud teedelt koristatud ka pärast meeldetuletust.
Vallavalitsus teatas, et sõlmib lepingud kohalike teenusepakkujatega hooaja lõpuni ning valmistab uueks hooajaks ette hanke. Esmaspäeval, 26. jaanuaril sõnas vallavanem, et uued lepingud on sõlmitud: „Samad kohalikud ettevõtted osalesid riigihankel. Kokkuvõttes ei lähe teenus kulukamaks, sest kvaliteetsema tehnikaga saab efektiivsemalt lükata. Maksame tunnihinda, lõplik kulu sõltub lumesadudest ning mitmest muust tegurist.“
OÜ Hong juht Margus Pettai rääkis, et lepingu lõpetamine oli  ootamatu: „Olen vallavalitsusega põgusalt suhelnud, leping on kokkuleppel lõpetatud. Olen saanud vallast ühe ametliku kirja, et on otsustatud leping lõpetada, küll aga pole saanud ühtegi puudustele viitavat akti. Inimeste kõned ja e-kirjad pole lepingu järgi õiguslikus mõttes pretensioonid ega ka tõendid puuduste kohta meie töös.“
Ta sõnas, et kui riigihange oli lõppenud ja leping sõlmitud, asi hangus: „Esimese lume lükkasime umbes nagu siga rukkis, ilma kaardita. Kus olid autojäljed ja tuli põles, seal lükati. Sain aru, et asi ei saa niiviisi jätkuda, oli vaja midagi muuta ning selgitada, mis formaadis peaksid olema kaardid, millal alustada lumelükkamist, millised teed esmajärjekorras – näiteks tee koolibussile, eakatele, liikumispuudega inimestele. Lepingu juures polnud konkreetset teede ja parklate nimekirja. Tellisin traktoritesse korralikud vallateede ja lumelükkamist vajavate erateede kaardid. See teenus ei olnud odav. Nendele kaartidele on tehtud jooksvalt üle 20 paranduse.“
Ta lisas, et enne lepingu sõlmimist oli vallal õigus tehnika üle vaadata: „Nüüd väita, et tehnika ei ole vastav ja ei kõlba, on naeruväärne. Tehnikat ju vahepeal ei vahetatud.“
Margus Pettai ei saa aru, mis tingimuste vastu ettevõte eksis: „Vallateed ja asulate tänavad tuli puhastada ööpäeva jooksul pärast lumesaju lõppu.  Tööde alustamise tingimus oli 15 sentimeetrit lund või olukord, kus tee on sõiduautole läbimatu. Sain pidevalt infot teeolude kohta Arukülast, Raasikult, Peningilt, Kiviloolt ja Kurglast. Kui vallavalitsus soovib teenuse kvaliteeti hinnata vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse ning selle lisades kehtestatud teede talvistest seisundinõuetest lähtuvalt, siis kus on nimekiri teedest ja tänavatest ning mis tasemetele teed ja tänavad vastavad. Sellist nimekirja lepingu dokumentide seas ei ole.“
Margus Pettai märkis, et ilmselt on vallajuhtidel kohalikega kergem: „Kohalik ettevõtja ei küsi teede ja tänavate kaarte, nimekirja. Leian, et vald ei olnud selleks riigihankeks valmis või poldud valmis, et tuleb ettevõte, mis ei ole kohalik. Kohalikule ettevõtjale tavaliselt halvasti ei öelda. Segadusse andis panuse ka uus erateede lumelükkamise kord.“
Vallavanem Raivo Uukkivi lausus, et aasta lõpus koosolekul arutati ettevõttega tekkinud murekohad läbi ning anti võimalus kohustuse nõuetekohaseks täitmiseks: „Sellele vaatamata pole teenusepakkuja suutnud lepingust tulenevaid kohustusi täita, rääkimata operatiivsest täitmisest.“
Ta selgitas, lepingu rikkumise asjaolu on, et OÜ Hong ei suutnud täita võetud kohustusi õigeaegselt ega seadusega reguleeritud mahus, ei omanud mingit teadmist sellest, mida nad tegid, mistõttu oli häiritud Raasiku valla elanike elukorraldus: „Hankedokumentides on kenasti kirjas, millistele õigusaktidele peab teenus vastama. Pole kirjas, et teenust tuleb alustada 15 sentimeetri paksusest lumekihist, vaid räägitakse lumesaju lõpust. 15 sentimeetrit oli oluline vaid olukorras, kus sadu on nii intensiivne, et on vaja hakata kohe lükkama. Kahju, et pakkuja ei suuda tutvuda dokumentidega, mille alusel nad lepinguid sõlmivad.“
Ta lisas, et kiri lepingu lõpetamise kohta ja selgitused on ettevõttele saadetud ning vallavalitsusel on kokku kogutud hulgaliselt pretensioone.