Raasiku aleviku ÜVK ehitus algab maikuus

1337
OÜ Raven tegevjuht TIIT REEDER püüab muuta ettevõtte tööd efek-tiivsemaks, Raasiku aleviku soojatootmiseks asutas vald uue äriühingu.

Raasiku valla vee- ja soojaettevõtte Raven tegevjuht TIIT REEDER, möödunud nädalal otsustas Raasiku vallavolikogu OÜ Raasiku Soojus moodustamise. Mida see otsus Ravenile tähendab?
„Otseselt ei tähenda Raasiku Soojus OÜ moodustamine Raven OÜle midagi, sest uus ettevõte loodi peamiselt erainvestori kaasamiseks, et ehitada Raasiku alevikku valla objektide kütmise jaoks oma katlamaja, et olla sõltumatu praegusest soojamüüjast, ettevõttest Mistra-Autex, kes kütab praegu aleviku kõiki ühiskondlikke hooneid. Kaugküttevõrk on katlamaja ja tarbijate vahel väga suure soojakaoga, keskmine suhteline soojakadu on üle 50 protsendi.
Muidugi on olemas ka teisi võimalusi katlamaja rajamiseks ja OÜ Raven saaks olla abiks Raasiku katlamaja igapäevase hoolduse korraldamisel. Raasiku katlamaja rajamiseks tuleks korraldada avalik konkurss, mis kaasab protsessi kõiki asjast huvitatud soojatootmisega tegelevaid firmasid. Milliseks kujuneb soojusenergia hind Raasikul, sõltub sellest, kui ruttu soovib erainvestor oma investeeringu tagasi teenida.”
Valla soojamajanduse arengukavas, mida vallavalitsus esitles möödunud aasta lõpus, oli soovitus minna üle Aruküla katlamajas põlevkiviõli kasutamiselt hakkepuidule ning Raasikul pelletiküttele või soojuspumpadele. Mida sellest arvate?
„Praegu on põlevkivi hind väga soodne, kuid pole teada, kui kauaks. Seega pole mõistlik ega mõttekas üle minna hakkepuiduga kütmisele enne nafta hinna tõusu maailmaturul. Arukülas on kaks põlevkiviõlil töötavat katelt, mis on küll amortiseerunud, kuid peavad vastu veel vähemalt viis aastat.
On aga kindel, et kui üle minna hakkepuidu kasutamisele, tõuseb igal juhul soojusenergia hind tehtavate investeeringute tõttu.
Praeguseks on Aruküla kaugkütte piirkonna kohta konkurentsiametiga kooskõlastatud soojus­energia hind 54,74 eurot megavatt-tunni kohta ilma käibemaksuta. See on madalam paljudest hakkepuidul töötavates katlajamades toodetud soojusenergia hinnast.”
Mis seisus on Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud projektitaotlused ning rahastus?
„Raasiku aleviku kanalisatsioonitorustike ehituseks on lepingud sõlmitud nii projektijuhtimise kui ehituse osas. Ehitaja on Vändra MP, kes saab alustada tegelike ehitustöödega maikuus. Liitumise võimaluse saavad Meierei tänava ja osaliselt Tallinna maantee ääres olevate kinnistute omanikud. Tööde lõpuks on planeeritud käesoleva aasta novembrikuu. Huvi Raasiku projekti vastu oli suur, hinnapakkumisi tegid 16 firmat. Raasiku projekti kogumaksumuseks kujunes üle 365 000 euro. KIKi abiraha suurus selgub pärast finantsmajanduslikku analüüsi, millega praegu tegeletakse.
Aruküla projekti kohta esitame abiraha uue taotluse KIKi kuu aja jooksul. Aruküla taotlus tuleb uuesti esitada, kuna KIK soovis näha rohkem uusi torustikke ja vähem renoveerimist. Üritame uues taotluses rohkem KIKi soove arvestada.
Uues taotluses suurendasime tööde mahtu, mis annaks võimaluse kanalisatsioonitorustikuga liitumiseks suuremale hulgale Aruküla klientidele. Milliseid tänavaid planeeritavad tööd haaravad, saab teada siis, kui on kindel, et Keskkonnainvesteeringute Keskus meie taotluse rahuldab.”
Kui suur on olnud huvi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise vastu?
„Liitumissoove saame hakata rahuldama alles siis, kui oleme ehitanud käimasoleva ÜVK arendustegevusega torustikud ja liitumispunktid elanike kinnistute pii­rile.”
Raveni raamatupidamises on toimunud viimasel ajal muudatused, üks neist oli klientidega sularahas arveldamise lõpetamine. Kuidas see muudatus on läinud?
„Tõepoolest. Alates käesoleva aasta 1. märtsist oleme lõpetanud sularahaga arvlemise ja see protsess on läinud valutult. Meie kliendid, kes internetipanka ei kasuta, saavad maksed pangas korraldada e-arvete ja püsimakse lepingute abil.”

Eelmine artikkelKuusalu volikogu tühistas Loksaga läbirääkimiste vanad otsused
Järgmine artikkelKuusalu lastekoorile Harju laulupäeva Grand Prix