Kuusalu volikogu tühistas Loksaga läbirääkimiste vanad otsused

794

Detsembri 2015 otsusega moodustatud komisjon ei jõudnudki tööle hakata.

Kuusalu vallavolikogu tunnistas 6. aprilli istungil kehtetuks kaks varasemat otsust, mis puudutasid ühinemisläbirääkimiste alustamist Loksa linnaga. Kehtetud on nüüd 29. oktoobri 2008 otsus, millega nõustuti Loksa linnavolikogu ettepanekuga algatada ühinemisläbirääkimised, ning 22. detsembri 2015 otsus, millega moodustati ühinemisläbirääkimisteks komisjon, tuginedes 2008. aasta 29. oktoobri otsusele.
Vallavolikogu esimees Enn Kirsman selgitas, et Loksa linn ei võtnud 2008. aastal ega ka mullu detsembris Kuusalu volikogu vastust arvesse: „Et ei oleks kahepidist arusaamist, kas need otsused on kehtivad või mitte, on kõige õigem tühistada ja minna edasi. See ei tähenda, et ühinemisläbirääkimisi ei võiks Loksaga alustada puhtalt lehelt ja võrdsetel alustel.“
Loksa linnavolikogu tegi jaanuaris 2016 liitumisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku Vihula, Haljala ja Kadrina vallale. Kuusalu vallale esitas linnavolikogu sama ettepaneku, kuid tingimusel, et vald loovutaks Loksa piirkonna külad ja Kolga aleviku või loobuks Kiiu mõisa remondist.
Kadrina ja Haljala vallavolikogud vastasid Loksa ettepanekule eitavalt. Kuusalu volikogu lükkas Loksa ettepaneku tagasi 23. märtsi istungil. Vihula volikogu vastas, et alustab ühinemisläbirääkimisi pärast seda, kui on vastu võetud uus haldusreformiseadus.
Loksa linnavolikogu eelmisel nädalal toimunud istungil volikoguliikmetele Kuusalu, Kadrina, Haljala ja Vihula vastuseid ei tutvustatud.

Eelmine artikkelKehra staadioni ehitaja on valitud
Järgmine artikkelRaasiku aleviku ÜVK ehitus algab maikuus