Raa­si­kul al­ga­sid taas OTT kau­ba­koh­tu­mi­sed

337
Raasiku vald.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val, oli Raa­si­kul pä­rast paa­riaas­tast pau­si taas esi­me­ne OTT kau­ba­koh­tu­mi­ne. See toi­mus ter­vi­se­kes­ku­se ees. Müü­di li­ha, suit­su­ka­la, lei­ba-saia, kon­diit­ri­too­teid, mett ja tai­mi.

Raa­si­ku OTT juht Mee­li Te­de­ri sõ­nul kü­si­ti te­malt sa­ge­li, mil­lal hak­ka­vad Raa­si­kul taas kau­ba­koh­tu­mi­sed. Ta aru­tas se­da müü­ja­te­ga, kes ei ol­nud esial­gu hu­vi­ta­tud, kuid nõus­tu­sid, kui kau­ba­koh­tu­mi­ne toi­mub sa­mal päe­val kui Aru­kü­las, ku­hu nad na­gu­nii sõi­da­vad. Val­la­va­lit­sus väl­jas­tas aas­ta­se loa ning iga­nä­da­la­sed kau­ba­koh­tu­mi­sed hak­ka­vad Raa­si­kul toi­mu­ma nel­ja­päe­vi­ti va­he­tult en­ne Aru­kü­la kau­ba­koh­tu­mi­si ehk kell 17-17.45.

„Esi­me­se kor­ra koh­ta oli pä­ris pal­ju rah­vast. Ka müü­jad olid ül­la­tu­nud, et ost­jaid oli se­da­võrd pal­ju,“ mär­kis Mee­li Te­der ja aval­das loo­tust, et edas­pi­di kas­vab nii müü­ja­te kui ost­ja­te arv Raa­si­ku kau­ba­koh­tu­mis­tel veel­gi.

Eelmine artikkelAru­kü­la saa­li­ho­ki nais­kond või­tis Ees­ti nais­te esi­lii­ga
Järgmine artikkelKol­ga muu­seum avas soo­la­näi­tu­se