Raa­si­ku vald Noor­te­ga­ran­tii pro­jek­tis

720

Raa­si­ku vald lii­tus Noor­te­ga­ran­tii tu­gi­süs­tee­mi pro­jek­ti­ga, mi­da kor­ral­dab sot­siaal­mi­nis­tee­rium. Pi­loot­pro­jekt te­hak­se viies oma­va­lit­su­ses, ees­märk on sel­gi­ta­da väl­ja ku­ni 26aas­ta­sed noo­red, kes ei õpi ega töö­ta, ning pak­ku­da nei­le abi, tut­vus­ta­da või­ma­lu­si õpin­gu­te jät­ka­mi­seks või töö­le asu­mi­seks. Pro­jek­ti käi­vi­ta­mi­seks on va­ja sõl­mi­da val­la ja sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi va­hel koos­töö­le­ping.

Eelmine artikkel14. ap­ril­lil al­gab hea­kor­rap­ro­jekt „Ani­ja vär­vib“
Järgmine artikkelAni­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­val viiak­se el­lu 26 ideed