Raa­si­ku val­laee­lar­vest toe­ta­tak­se selt­se roh­kem kui 72 000 eu­ro­ga

341

Raa­si­ku val­la tä­na­vu­sest ee­lar­vest jao­ta­tak­se ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­si­de­le kok­ku 72 248,50 eu­rot toe­tu­si. Sü­gi­seks lae­ku­nud taot­lu­si hin­das vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon.

Val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et ko­mis­jon vaa­tas taot­lu­sed üks­haa­val lä­bi ning te­gi vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku val­laee­lar­vest kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­si­de te­ge­vus- ning pro­jek­ti­toe­tu­si suu­ren­da­da.

Kul­tuu­ri- ja ha­ri­dus­selt­sid taot­le­sid val­laee­lar­vest kok­ku 22 358 eu­rot, said 13 331 eu­rot. MTÜd Pi­ka­ve­re Mõis toe­ta­tak­se 7245 eu­ro­ga, Har­ju-Jaa­ni ko­gu­dust 2500 eu­ro­ga, Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selt­si 882 eu­ro­ga, MTÜd Tuu­le­kell 892,50 eu­ro­ga, MTÜd Mi­nu Ees­ti Noo­red 661,50 eu­ro­ga, MTÜd Lin­da­tüt­red ja Ka­le­vi­po­jad 200 eu­ro­ga ning Aru­kü­la Va­ba­koo­li Selt­si pro­jek­tis „Unus­ta­tud mõi­sad“ osa­le­mi­seks 150 eu­ro­ga.

Ra­hul­da­ma­ta jäi Aru­kü­la Va­ba­koo­li Selt­si taot­lus wal­dorf­koo­li teat­rip­ro­jek­ti­le, ku­na te­gu oli vaid ühe klas­si et­te­võt­mi­se­ga, ning MTÜ Aa­ve Spor­dik­lu­bi taot­lus mui­nas­tu­le­de öö­ga seo­tud ku­lu­de kat­teks, ku­na MTÜ ei esi­ta­nud üri­tu­se ee­lar­vet. Taot­lu­se esi­ta­nud Aru­kü­la koo­li ELO klu­bi toe­ta­ti noor­soo­töö­ra­hast, sest te­gu po­le MTÜ, vaid koo­li hu­vi­rin­gi­ga. Selt­sing Elu­rõõm taot­les toe­tust ea­ka­te võim­le­mis­rin­gi ja eks­kur­sioo­ni jaoks, neid toe­ta­tak­se Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si kau­du.

Spor­dik­lu­bi­de­le eral­da­ti kok­ku 59 717,7 eu­rot. MTÜ Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi saab noor­te tree­nin­gu­te­le 20 000 eu­rot ning 7000 eu­rot spor­dik­lu­bi kä­si­pal­li­võist­kon­na­le, Raa­si­ku FC Jo­ker 23 425 eu­rot, TA Raa­si­ku Val­la Orien­tee­ru­ja­te Ühing 551 eu­rot, Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi 1103 eu­rot, Aru­kü­la Pal­li­män­gu­de Klu­bi 1207,50 eu­rot, MTÜ Hen­ry Mo­to 998 eu­rot, MTÜ Aru­kü­la VK 551 eu­rot, MTÜ Aren­cul­le 1667 eu­rot, Tant­suk­lu­bi Fi­gu­ret 2415 eu­rot ning MTÜ Raa­si­ku Ra­jad Kurg­la tii­ki­de õp­pe- ja mat­ka­ra­ja ta­ris­tu ra­ja­mi­seks 800 eu­rot.

Ku­na taot­lus lae­kus pä­rast esi­ta­mi­se täh­tae­ga, ei eral­da­tud MTÜ-le Ae­ro­bi­ke Cyc­lin­gA­gen­cy toe­tust Tal­lin­na rah­va­sõi­du ning Fil­ter Tem­po­sõi­du ka­ri­ka­sar­ja Aru­kü­la eta­pi kor­ral­da­mi­seks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la au­ko­da­nik AR­RY US­KA sea­dis õpe­ta­ja­na esi­ko­ha­le las­te ter­vi­se
Järgmine artikkelKüü­di­ta­mi­se kar­mid lood