Raa­si­ku koo­li vä­li­ter­ras­sid val­mis

1040

Raa­si­ku koo­li hoo­vi, las­teaia-pool­ses­se kül­ge raa­ma­tu­ko­gu ja koo­li­hoo­ne sei­na äär­de ra­ja­tud vä­li­ter­ras­sid on valmis. Likvideerimata on veel mõned vaegtööd. Poo­le­li on koo­li­ ning raa­ma­tu­ko­gu mööb­li­han­ge. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi: „Mööblian­ge on ma­hu­kas, mit­te poest too­li-laua ost. Tel­li­mu­se täie­likuks täitmiseks läheb ok­toob­ri­ni. Tar­ni­ja­ga on kõiges kok­ku­lep­pe­le jõu­tud, mööb­li te­ge­mi­seks ma­ter­ja­lid tel­li­mi­sel. Kui mi­da­gi saa­bub või val­mib, pan­nak­se pai­ka. Esial­gu tu­leb kind­las­ti ka­su­ta­da ka va­na mööb­lit.” Möö­bel tel­li­tak­se OÜlt Te­ri­ta­ja.

Eelmine artikkelRaa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­se ka­tus re­mon­di­tud
Järgmine artikkelSPORDIUUDIS