Tag: Paberleht 02.08.2017

Kuu­sa­lu Ra­da ja Ani­ja JK jät­ka­vad Ees­ti ka­ri­ka 1/16 fi­naa­lis

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel, Evald Tip­ne­ri ka­ri­ka­sar­jas, olid Kuu­sa­lu JK Ra­da ja Ani­ja JK 1/32 fi­naal­män­gu­des või­du­kad, Raa­si­ku FC Jo­ker kao­tas ja lan­ges kon­ku­rent­sist. Kuu­sa­lu JK Ra­da...

Vii­ma­sed to­ru­pil­li­päe­vad

An­sam­bel La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud kor­ral­dab kümnendat ja vii­mast kor­da La­he­maa to­ru­pil­li­päe­vad. Tänavu esinevad seal ka to­ru­pil­li­män­gi­jad Ii­ri­maalt ja Hol­lan­dist. An­samb­li juht Vii­vi Voo­rand üt­les, et...

Raa­si­ku, Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la võist­kon­nad jalg­pal­li rah­va­lii­gas

Jalg­pal­li rah­va­lii­ga põ­hi­tur­niir on poo­le peal. B-ta­san­di I alag­ru­pis tee­vad 6 võist­kon­na seas kaa­sa ka Raa­si­ku FC Jo­ker III, Ani­ja JK II ning Kuu­sa­lu...

SPORDIUUDIS

Ees­ti See­nio­ris­por­di ja Spor­di­ve­te­ra­ni­de Lii­du 50. spor­di­män­gu­del Jõu­lu­mäel või­tis Lem­bit Talp­sepp Kuu­sa­lu val­last M65 klas­si oda­vis­ke tu­le­mu­se­ga 37.66 meet­rit. Kuu­li­tõu­kes sai 66aas­ta­ne Lem­bit Talp­sepp...

Lau­rit­sa­jook­sul on ra­ha­li­sed pree­miad ja loo­siau­hin­nad et­te­võ­te­telt

Kuu­sa­lu 28. Lau­rit­sa­jook­su pea­kor­ral­da­jad on HE­LE­NA AUG ja IL­VARD EE­RIK­SOO. Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te osa Kuu­sa­lus on ol­nud tra­dit­sioo­ni­li­selt Lau­rit­sa­jooks. 5,2ki­lo­meet­ri­sel ra­jal Kuu­sa­lu kor­ter­ma­ja­de ta­ga män­ni­met­sas on...

POLITSEIKROONIKA

PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 29. juulil teatati, et Kiiu alevikus Mõisa teel tekkis konflikt kahe mehe vahel. Konflikti käigus sai kergemaid vigastusi 51aastane mees. 30. juulil...

Har­jus võib küt­ti­da 7 ka­ru

Ka­ru­jaht al­gas 1. au­gus­til. Har­ju maa­kon­nas on sel ja­hi­hooa­jal lu­ba­tud küt­ti­da kok­ku 7 pruun­ka­ru. Eral­di loa on saa­nud Lää­ne-La­he­maa ja­hi­selts – ku­ni 30. sep­temb­ri­ni...

Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­tel on pa­raad ja rah­va­rong­käik eral­di

Kes lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ka­va täp­se­malt uu­ri­nud, mär­kab, et lä­bi Kuu­sa­lu mar­si­tak­se lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ajal mi­tu kor­da. Lau­rit­sa­päe­val, 10. au­gus­til, mis on tä­na­vu nel­ja­päe­val, kor­ral­dab pa­raa­di...

Ani­ja val­la noor­soo­töö kva­li­teet hin­na­ti heaks

Jät­ka­ke oma head tööd, soo­vi­ta­sid Ani­ja val­la noor­soo­tööd hin­na­nud vä­li­seks­per­did. Ke­va­del ja­ga­ti Keh­ra ja Ala­ve­re koo­li õpi­las­te­le ning Ani­ja val­la noor­te­juh­ti­de­le, kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­jai­le, rin­gi­juh­ti­de­le ja...

Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja jalg­pal­lu­ri­te män­gud Ees­ti lii­ga­des

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs män­gis Raa­si­ku FC Jo­ker lau­päe­val, 29. juu­lil võõr­sil Sil­la­mäe Ka­le­vi U21 mees­kon­na­ga vii­ki 1:1. Ava­poo­la­ja võit­sid võõ­rus­ta­jad 1:0, ka viik...

VIIMASED UUDISED

Talgud Anija, Raasiku ja Kuusalu vallas

Anija vallavalitsus ehitas reedel, 30. aprillil Kaunissaare supluskohta riietuskabiini. Idee pakkus välja arendusjuht Meeli Kuul. Ta selgitas, et supluskohtadesse riietuskabiinide tegemine oli rahva ettepanek...