Silt: Paberleht 02.08.2017

Kuu­sa­lu Ra­da ja Ani­ja JK jät­ka­vad Ees­ti ka­ri­ka 1/16 fi­naa­lis

0
Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel, Evald Tip­ne­ri ka­ri­ka­sar­jas, olid Kuu­sa­lu JK Ra­da ja Ani­ja JK 1/32 fi­naal­män­gu­des või­du­kad, Raa­si­ku FC Jo­ker kao­tas ja lan­ges kon­ku­rent­sist. Kuu­sa­lu JK Ra­da...

Vii­ma­sed to­ru­pil­li­päe­vad

0
An­sam­bel La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud kor­ral­dab kümnendat ja vii­mast kor­da La­he­maa to­ru­pil­li­päe­vad. Tänavu esinevad seal ka to­ru­pil­li­män­gi­jad Ii­ri­maalt ja Hol­lan­dist. An­samb­li juht Vii­vi Voo­rand üt­les, et...

Raa­si­ku, Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la võist­kon­nad jalg­pal­li rah­va­lii­gas

0
Jalg­pal­li rah­va­lii­ga põ­hi­tur­niir on poo­le peal. B-ta­san­di I alag­ru­pis tee­vad 6 võist­kon­na seas kaa­sa ka Raa­si­ku FC Jo­ker III, Ani­ja JK II ning Kuu­sa­lu...

SPORDIUUDIS

0
Ees­ti See­nio­ris­por­di ja Spor­di­ve­te­ra­ni­de Lii­du 50. spor­di­män­gu­del Jõu­lu­mäel või­tis Lem­bit Talp­sepp Kuu­sa­lu val­last M65 klas­si oda­vis­ke tu­le­mu­se­ga 37.66 meet­rit. Kuu­li­tõu­kes sai 66aas­ta­ne Lem­bit Talp­sepp...

Lau­rit­sa­jook­sul on ra­ha­li­sed pree­miad ja loo­siau­hin­nad et­te­võ­te­telt

0
Kuu­sa­lu 28. Lau­rit­sa­jook­su pea­kor­ral­da­jad on HE­LE­NA AUG ja IL­VARD EE­RIK­SOO. Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te osa Kuu­sa­lus on ol­nud tra­dit­sioo­ni­li­selt Lau­rit­sa­jooks. 5,2ki­lo­meet­ri­sel ra­jal Kuu­sa­lu kor­ter­ma­ja­de ta­ga män­ni­met­sas on...

POLITSEIKROONIKA

0
PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 29. juulil teatati, et Kiiu alevikus Mõisa teel tekkis konflikt kahe mehe vahel. Konflikti käigus sai kergemaid vigastusi 51aastane mees. 30. juulil...

Har­jus võib küt­ti­da 7 ka­ru

0
Ka­ru­jaht al­gas 1. au­gus­til. Har­ju maa­kon­nas on sel ja­hi­hooa­jal lu­ba­tud küt­ti­da kok­ku 7 pruun­ka­ru. Eral­di loa on saa­nud Lää­ne-La­he­maa ja­hi­selts – ku­ni 30. sep­temb­ri­ni...

Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­tel on pa­raad ja rah­va­rong­käik eral­di

0
Kes lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ka­va täp­se­malt uu­ri­nud, mär­kab, et lä­bi Kuu­sa­lu mar­si­tak­se lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ajal mi­tu kor­da. Lau­rit­sa­päe­val, 10. au­gus­til, mis on tä­na­vu nel­ja­päe­val, kor­ral­dab pa­raa­di...

Ani­ja val­la noor­soo­töö kva­li­teet hin­na­ti heaks

0
Jät­ka­ke oma head tööd, soo­vi­ta­sid Ani­ja val­la noor­soo­tööd hin­na­nud vä­li­seks­per­did. Ke­va­del ja­ga­ti Keh­ra ja Ala­ve­re koo­li õpi­las­te­le ning Ani­ja val­la noor­te­juh­ti­de­le, kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­jai­le, rin­gi­juh­ti­de­le ja...

Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja jalg­pal­lu­ri­te män­gud Ees­ti lii­ga­des

0
Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs män­gis Raa­si­ku FC Jo­ker lau­päe­val, 29. juu­lil võõr­sil Sil­la­mäe Ka­le­vi U21 mees­kon­na­ga vii­ki 1:1. Ava­poo­la­ja võit­sid võõ­rus­ta­jad 1:0, ka viik...
- Reklaam -

VIIMASED UUDISED

Keh­ra va­na las­teaia lam­mu­ta­mi­ne al­gab lä­hia­jal

0
Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia va­na hoo­ne­komp­leks Las­te tä­na­val jäi pä­rast Kes­ku­se tä­na­va­le uue las­teaia val­mi­mist tüh­jaks ning oo­tab lam­mu­ta­mist. „Mul on hea meel, et see ma­ja...