SPORDIUUDIS

1256

29. juu­lil loo­si­ti Ees­ti mees­te kä­si­pal­li ka­ri­ka­võist­lus­te vas­ta­sed. Ka­ri­ka­võist­lus­tel osa­leb 16 võist­kon­da, 8 meist­ri­lii­gast ja 8 esi­lii­gast. HC Keh­ra sai esi­me­se rin­gi vas­ta­seks uuest hooa­jast meist­ri­lii­gas män­gi­va Põl­va Ser­vi­ti 2. võist­kon­na ning Aru­kü­la/Au­den­tes esi­lii­ga võist­kon­na HC Tal­linn 2. Esi­lii­gas män­giv HC Keh­ra/Pri­mend alus­tab ka­ri­ka­võist­lu­si sa­mu­ti esi­lii­ga võist­kon­na Põl­va/Arc­woo­di­ga. Ka­ri­ka­võist­lus­tel män­gi­tak­se esi­me­ne mäng ko­dus, tei­ne võõr­sil, eda­si pää­seb pa­rim ka­he män­gu kok­ku­võt­tes. Ava­rin­gi esi­me­ne mäng on sep­temb­ri esi­me­ses, tei­ne tei­ses poo­les.