Val­la tee­de­le pa­neb mus­ta kat­te Kuu­sa­lu Veod OÜ

30

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas han­ke „Kuu­sa­lu val­la tee­de 2,5kord­ne pin­da­mi­ne“ võit­jaks sood­sa­ma pak­ku­mi­se esi­ta­nud Kuu­sa­lu Veod OÜ. Et­te­võ­te pa­neb alu­se ja mus­ta kat­te Kuu­sa­lu-Ko­su tee 250 meet­ri­le ja 2,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­se­le Ko­da­soo-Rum­mu tee­le. Kuu­sa­lu vald ta­sub sel­le töö eest 84 825 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga um­bes 104 000 eu­rot. Pak­ku­mi­se esi­ta­sid han­kes­se 5 et­te­võ­tet, kal­leim pak­ku­mi­ne oli il­ma käi­be­mak­su­ta 139 785 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et 2,5kord­ne pin­da­mi­ne ehk must ka­te peaks ole­ma teh­tud nei­le tee­de­le hiljemalt su­ve tei­ses poo­les.

Eelmine artikkelKeh­ra kool kor­ral­das hea­te­ge­vus­li­ku laa­da
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ela­mu­ko­mis­jon