Raa­si­ku ja Jõe­läht­me kor­ri­gee­ri­sid val­da­de pii­re

385
Raasiku vald.

Jõe­läht­me val­la­va­lit­sus saa­tis maa-ame­ti­le kir­ja, mil­les tea­ta­tak­se, et Jõe­läht­me ja Raa­si­ku vald soo­vi­vad kor­ri­gee­ri­da ka­he val­la pii­ri li­gi­kau­du 350 meet­ri ula­tu­ses. Pii­ri­muu­da­tust soo­vi­ti Raa­si­kul Vab­ri­ku tä­na­val. Jõe­läht­me vald soo­vis seal­sest teest loo­bu­da, ku­na nei­le pol­nud see ava­li­kes hu­vi­des va­ja­lik, teed ka­su­ta­vad Raa­si­ku val­la ela­ni­kud. 31. juu­lil tea­tas maa-amet, et pii­ri­de kor­ri­gee­ri­mi­ne on teh­tud.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 7. augustil
Järgmine artikkelAni­ja Lions klu­bi viis lap­sed laag­ris­se