Sõnumitoojas 7. augustil

782
 • ARVI KAROTAM lahkub Anija vallavolikogust;
 • Anija vallas on tänavu hoiupaika viidud 56 hulkuvat kassi;
 • Anija vallas antakse hajaasustuse programmist toetust 11 projektile;
 • Põrgupõhja Juula ja Jürka on MAIA PÕLAJEVA ja ANDREI ZUBETS;
 • Aegviidus on sel suvel kolm kohvikutepäeva;
 • Kuusalu staadionil nüüd MARGUS KEERMA mälestuspink;
 • Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus soovib ATKOga lepingud lõpetada;
 • Kolga näitetrupi esietendus ja sõit külateatrite festivalile;
 • Kuusalu vallas saavad hajasustuse programmist toetust 14 peret;
 • Kuusalu mehed jõudsid vanade kartide võidusõidus Prantsusmaal pjedestaalile;
 • Hara purjetaja OTT RICHARD HÄÄL sai Eesti MV etapil esikoha;
 • Raasikule ehitatakse 39 ridaelamuboksi;
 • Arukülas algas ÜVK-järgne teede taastamine;
 • Aruküla kooli ja staadioni ehitajale anti ajapikendust;
 • Raasiku vallavalitsus otsib konkursiga arhitekti;
 • HELLE VAGALE ja SANDER KRUUSILE külateatrite festivalilt näitlejapreemia.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 14. augustil.
Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la me­hed jõud­sid Prant­sus­maal va­na­de kar­ti­de või­du­sõi­dus pje­des­taa­li­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku ja Jõe­läht­me kor­ri­gee­ri­sid val­da­de pii­re